Straatverlichting niet op orde

Woensdagavond 16 juni, in de schemering en later in de duisternis, heb ik een fietstocht gereden van langer dan een uur. Achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis langs, in het donker de Deutersestraat (nabij de Moerputtenbrug) en daarbij andermaal ervaren dat het bijzonder hinderlijk is dat tegemoetkomende automobilisten erg lang hun verstralers en zoeklichten ingeschakeld houden. De brug over het Afwateringskanaal, door Cromvoirt. Loverensestraat, Kruishoeveweg. Opnieuw in en door het donker: Cromvoirtsepad, langs de IJzeren Man (zijde spoorlijn), over de Boulevard en vastgesteld dat velen op de oevers en in het duister genieten van die ‘buitenaf-‘locatie en van de verkoeling langs het water. Vervolgens Loonsebaan en De Bréautélaan. Een mooie route met op dat uur van de dag weinig verkeer. Totdat, aangekomen bij het kruispunt met de N65, op de knop voor oversteken gedrukt richting Maurick College. Allemaal niets bijzonders. Ware het niet dat . . . . . , ondanks heel wat lichtmasten, de straatverlichting op kruispunt N65-De Bréautélaan-Martinilaan het volledig laat afweten. Op een gevaarlijke locatie!
Over het fietspad langs de N65 naar Vught. Tal van lichtmasten waarvan de verlichting defect is. Ter afronding door Vught over de Helvoirtseweg en via het Heetmanplein terug naar huis. Het grote aantal lichtmasten waarvan de verlichting het in z’n geheel NIET doet, meerdere lichtmasten waarvan slechts een enkele lamp licht in de duisternis uitstraalt. Wat mankeren al die druktemakers met hun plannen, hun visies, hun verbetervoorstellen, hun alternatieven?
In 2021 zijn heel wezenlijke zaken gewoon NIET op orde!
Talloze lichtmasten N65 (kruispunten, in de middenberm, in de zijberm) die NIET naar behoren functioneren geven mij de indruk dat gedurende inmiddels zeer veel maanden er geen énkele defecte lamp is vervangen. Welk gebrek heerst er? Waaraan besteedt/verspilt/verleutert men z’n tijd? Is er werkelijk geen enkele periodieke en/of systematische controle? Geen onderhouds- en/of vervangschema?
Het valt op dat aan weg-afsluitingen vanwege werkzaamheden incl. de aanbevolen omrijdroutes groot belang gegeven wordt, maar dat langdurig verzuimd is de openbare verlichting op orde te houden. ’n Enkele falende lamp: tot daaraantoe, maar inmiddels (om en nabij) de helft van het aantal in duisternis gehulde lichtpunten?
Welk gebrek heerst er bij de voor onderhoud en voor de verkeersveiligheid verantwoordelijken? Met deze brief hoop ik degenen die verantwoordelijk zijn voor de N65-verlichting aan te sporen tot een het minimum overstijgende activiteit.

Jan-Willem Tinselboer

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …