Stoplichten met files in Vught

Wij, als bewoners van de Helvoirtseweg, hebben vorig jaar een zienswijze ingediend op de reconstructie van de N65, net als 125 dorpsgenoten van ons. Wij zijn vóór een reconstructie van de N65. Dit geeft onder andere minder luchtvervuiling en is gewoon beter voor Nederland. Er zijn echter wel punten waarover wij ons zorgen maken, zoals leefbaarheid en verkeersveiligheid in ons dorp.
Wij waren dan ook verbijsterd na het lezen van de reactie van de gemeente in de Nota van Zienswijzen. Onze argumenten en die van buurtgenoten worden eenvoudigweg van tafel geveegd en als ‘niet wenselijk’ bestempeld. Onze verbazing groeide toen wij de oppervlakkige onderbouwing lazen in het verkeerskundige rapport van Arcadis (2019). Arcadis onderkent dat de enorme verkeerstoename in Vught als gevolg van de reconstructie eigenlijk niet oplosbaar is. Hun advies is om stoplichten te plaatsen op diverse kruisingen aan de Helvoirtseweg. Al leidt dat, zo schrijven ze, wel tot rijen wachtend verkeer van auto’s, bussen, vrachtverkeer, etc.
Ongelofelijk, want waar gaat het in de kern om? De voorgestelde oplossing resulteert in de verplaatsing van files en stoplichten van de N65 naar o.a. de Helvoirtseweg. Met andere woorden, de betere doorstroming op de N65 bereiken ze door een verkeersinfarct in ons dorp te creëren. En beste lezers, om dit te voorspellen hoef je echt geen verkeerskundige te zijn.
Rijkswaterstaat heeft te kampen met een regionaal doorstromingsprobleem op wegen zoals de A58 en de N65. Het vraagt al jaren hulp aan het Vughtse bestuur om het N65-probleem op te lossen. Dat is lastig, want de N65 gaat dwars door ons dorp. Het blijkt nu dat de gemeente Vught bereid is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen ons dorp op te offeren voor de doorstroom van de N65. Daarbovenop wordt ons gevraagd met zijn allen hier ook nog 30 miljoen aan mee te betalen. Bovenop deze 30 miljoen die we aan de reconstructie voor de N65 zullen betalen, komen dan ook nog de noodzakelijke verbouwingen binnen het dorp. Hier wordt nu door burgemeester en wethouders niet over gerept. Is hier straks nog wel geld voor? Vooralsnog lijken de voordelen vooral voor Rijkswaterstaat te zijn, en betalen wij als Vughtenaren een hoge prijs terwijl het voor ons meer nadelen oplevert.
Wij maken ons hier zorgen om. Wij vragen ons af of onze burgemeester en wethouders de belangen van de bewoners voldoende meenemen? Wanneer gaan ze luisteren naar het geluid vanuit de Vughtenaren? Er zijn inmiddels voldoende signalen dat de onrust breed leeft binnen ons dorp. Het huidige voorstel is wat ons betreft dus: ‘niet wenselijk’.

Marika den Hartog
Sjoerd Donders
Melvrin de Fretes

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …