Stop met afgeven kapvergunningen!

Elke keer als ik weer een toelating voor bomenkap in Het Klaverblad zie, bekruipt me een gevoel van onbehagen. Natuurlijk gun ik iedereen het licht in de tuin, maar er zijn goede redenen om in plaats van bomen te kappen juist bomen bij te planten. Overtuigend bewijs in recente wetenschappelijke literatuur laat zien dat aanwezigheid van bomen in steden de temperatuur tot 5 graden Celsius kan doen dalen. Bij zo’n verschil zien we minder temperatuurgedreven sterfgevallen terug. En er is zoals wij allen weten een belangrijk verschil in comfort tussen 33 graden en 27 graden! Omwille van het leefmilieu zou ik er daarom voor willen pleiten te stoppen met het afgeven van vergunningen om bomen te kappen in Vught en te starten met een bomenplantprogramma.

Jan Bouwens, Vught

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …