SP wil écht betaalbare woningen in Vught

“Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden. Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste commissievergadering in april gingen alle partijen mee in het voorstel van het college om de maximale prijs van betaalbare te verhogen met 25 tot 30%. Het CDA vond op dat moment een verhoging van maximaal 12% acceptabel, maar stemde toch tegen, omdat de huizen niet gasloos worden gebouwd. De SP vond een prijsstijging eigenlijk onacceptabel, maar overwoog even een verhoging met 7% vanwege de inflatie op de woningmarkt. Tijdens de raadsvergadering heeft de SP echter tegen het collegevoorstel gestemd. Meer onderzoek van de woningmarkt heeft tot een ander SP-standpunt geleid. De SP is er inmiddels van overtuigd dat het in Vught wel degelijk mogelijk is om voor 180.000 euro of minder goede woningen te bouwen. Dat vraagt echter wel om een andere koers voor de komende jaren. De vraag is dus of de gemeenteraad van Vught vasthoudt aan de huidige manier van kijken naar woningbouw of op dit terrein vernieuwing zoekt. Gunt de gemeenteraad van Vught starters een woning in Vught? Heeft de raad ook oog voor inwoners met een doorsnee-inkomen of minder? Kiest de gemeenteraad van Vught voor onze jonge inwoners die graag in Vught willen blijven wonen of gaat de raad door met bouwen voor mensen van buitenaf met een royale portemonnee? Momenteel kiest de meerderheid in de Vughtse gemeenteraad nog steeds voor het laatste. De SP verwacht echter dat de Vughtse bevolking dit onjuist vindt en voert daarom actie. De afdeling verzamelt handtekeningen van inwoners die het standpunt van de SP delen en die menen dat er óók gebouwd moet worden voor Vughtenaren die maximaal een hypotheek van 180.000 euro kunnen krijgen.”

Fractie SP Vught

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …