SP blij met de komst van Vughtse rekenkamer

SP Vught ziet haar verkiezingsbelofte gestalte krijgen met de herintroductie van de Rekenkamer in Vught. Het is goed dat de Rekenkamer het beleid van het college weer gaat toetsen op (financiële) efficiëntie en haalbaarheid. Met de komst van een Rekenkamer wordt hieraan voldaan, een grote wens van de SP wordt hiermee uitgevoerd. De instelling van de Rekenkamer is een belangrijke stap om de transparantie en verantwoording van de gemeente te vergroten. Het doel is om het vertrouwen van de burgers en de gemeenteraad te versterken en de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De SP heeft samen met de rest van de gemeenteraad besloten om de rekenkamer in te stellen na een grondige evaluatie van het huidige financiële beleid en de behoefte aan meer onafhankelijk toezicht. De nieuwe rekenkamer zal worden samengesteld uit deskundigen buiten de gemeente Vught op het gebied van financiën, recht en bestuur en zal rapporteren aan de gemeenteraad. De SP is blij met de oprichting van de rekenkamer en is ervan overtuigd dat dit zal bijdragen aan een effectiever en efficiënter gemeentelijk beleid en bestuur. De SP roept alle burgers op om de Rekenkamer te steunen, maar hierlangs ook zelf misstanden en onrechtmatigheden voor het voetlicht te blijven brengen.

Dani Smith

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …