Snelheid N65/ A65 moet snel verlaagd worden

 

Redactie: Onderstaande brief schreef Dick van Stratum aan de Vughtse raad naar aanleiding van de beslissing van de raad om de bebouwde kom voor de N65 te veranderen waardoor het mogelijk wordt dat de snelheid op het hele traject door Vught naar 80 gaat op het moment dat de ombouw van de weg klaar is.

Het is hartverwarmend te zien, dat D66, CDA, SP en één lid van GB, zich daadwerkelijk betrokken voelden bij onze wijk en de daad bij het woord hebben gevoegd, door tegen het voorstel te stemmen, om de bebouwde kom van N65 in ons nadeel op te schuiven.

Het dossier geluidsschermen over het bovengenoemde stuk snelweg is vele decennia oud en in de ca. 10 jaar dat ik me met dit dossier heb beziggehouden, heeft onze wijk, helaas, enkel met de mond beleden ondersteuning mogen ontvangen van de gemeente en de gemeenteraad van Vught. U heeft de frustratie over de kluitjes, waarmee onze wijk al die tijd het riet in is gestuurd, een paar weken geleden in Het Klaverblad kunnen lezen.

De brief van D66 over dit onderwerp laat ijskoud zien, waar de belangen liggen en wat de gevolgen voor onze wijk zullen zijn. De komende tien jaar zitten wij nog steeds in de, alsmaar toenemende, herrie van de N65/A65. De belangen van de fracties, die deze beslissing mogelijk hebben gemaakt, liggen blijkbaar niet bij onze wijk. Of miste u informatie?

Wellicht dat u onze belangen over dit stuk snelweg (N65/A65 tussen de spoortunnel en A2) minder scherp voor ogen had en u minder op de hoogte was van de slepende kwestie rond de 10 jaar geleden reeds beloofde geluidsschermen voor dit stuk snelweg. Nu dat u echter de volledige informatie beschikbaar heeft: mag ik u verzoeken om het genomen raadsbesluit te heroverwegen en tenminste dusdanig aan te passen, door bij Rijkswaterstaat (RWS) te eisen, dat dit stuk snelweg zo snel mogelijk naar een N-weg met een maximumsnelheid van 80 km/uur wordt omgebouwd, voordat u deze onderhandelingsruimte definitief weggeeft?

D. van Stratum, een Vughtenaar met last van de N65/A65

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …