Sluitende begroting

“De wethouder financiën kan zowel creatief boekhouden als in een glazen bol kijken. Tegen alle begrotingsregels in neemt hij het resultaat van de septembercirculaire mee in de begroting van 2020, omdat deze volgens hem vanaf 2020 meevalt. Vreemde redenering, omdat hij toch zal moeten afwachten wat de meicirculaire 2020 voor beeld laat zien. Ook geeft hij aan de komende 3 jaar niet 1 miljoen per jaar in het potje voor infrastructuur te stoppen. Om dat te compenseren, haalt hij 2 miljoen uit de spaarpot algemene reserve omdat hij langer de tijd heeft om te sparen voor het ontbrekende miljoen. Volgens mij heeft hij die 2 miljoen nodig om het tekort van 1,7 miljoen af te dekken in de begroting. Deze wijze van boekhouden waarvan de directie en het bestuur van de Speeldoos werden verdacht, maar nooit door geen enkel bureau werd aangetoond, is hen zeer duur komen te staan met schandalige vingerwijzingen en ontslagen tot gevolg. Blijkbaar mag hij dit zelf wel zo doen. Bovendien neemt de wethouder alvast een voorschot, door voor te stellen, de cultuursubsidies voor 2020 voor Move, Plaza Cultura en natuurlijk de Speeldoos maar te gaan schrappen. Wat de wethouder doet is op een oneigenlijke wijze zijn stoepje schoonvegen en het vuil daarmee doorschuiven naar een volgend college. Succes bij de volgende verkiezingen meneer de wethouder.”

Jef Teulings

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …