Reactie Natuur- en Milieugroep Vught op uitspraak Raad van State over N65

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 21 december de bestemmingsplannen N65 Vught en Helvoirt 2020 vernietigd. Beroepsgronden die onze organisatie had ingediend, zijn gegrond verklaard. Het plan is van tafel. Als de gemeente de N65 toch wil verbouwen, moet er een compleet nieuw bestemmingsplan komen.

IVN/NMV heeft gemengde gevoelens bij deze uitspraak. Wij waren niet tegen de reconstructie. Als die nodig is, dan moet het maar, hebben wij altijd gezegd. We wilden alleen minder schade voor de natuur: de bomen langs de weg en de stikstofschade in de Drunense Duinen. Helaas zijn onze voorstellen daartoe niet serieus genomen. Dit had zo niet hoeven aflopen.

De uitspraak is streng, maar rechtvaardig. Als een burger een huis wil verbouwen, moet die van de gemeente allerlei regels naleven. Nu de gemeente zelf een weg wil verbouwen, gelden die regels ook. Goed dat dan de Raad van State erop toeziet dat alles klopt. De Raad van State vernietigt een overheidsbesluit overigens alleen bij grove onrechtmatigheid. Geoordeeld is, dat dat hier het geval is en dat dit niet eventjes te herstellen valt.

Hier hebben heel veel adviseurs, ambtenaren en bestuurders aan gewerkt, allemaal duurbetaalde professionals. En nergens in die hele keten was er iemand die zei: kán dit eigenlijk wel zo? De les is: denk als overheid niet dat je altijd gelijk hebt omdat je er zo veel over hebt vergaderd. Neem kritiek van burgers serieuzer. In dit geval: let meer op natuur en milieu.

Wat betreft de bomen langs de N65 (‘de mooiste rijksweg van Nederland’): we zijn blij dat de rechter uitspreekt dat je zo’n prachtige eikenlaan niet zomaar mag kappen zonder een deugdelijk herplantplan. Want zoals het bedacht was, is onvoldoende. Wij konden – met spijt – instemmen met kap mits er veel meer herplant zou komen. Maar dat was niet bespreekbaar. Met wat aanpassingen had het door kunnen gaan.

Dat de eerste stikstofberekening (bij het vaststellingsbesluit) niet deugde, wisten we al. Ook de nieuwe berekening en de analyse deugen niet, zegt nu de RvS. Maar ook dit had zo niet hoeven lopen. Wij stelden voor om het stikstofprobleem op te lossen door de uitkoop van piekbelasters bij de Drunense Duinen. Dan hadden wij ons beroep ingetrokken. Dat was niet bespreekbaar. Helaas. Wij willen graag opnieuw bij de gemeente toelichten wat het stikstofprobleem hier is en hoe je dat – nu echt – kunt verminderen.

Sander Wieringa
Secretaris

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …