Politieke partijen verschuilen zich bij N65 achter RvS

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december besloot een groot deel van de gemeenteraad géén MER-onderzoek naar het N65-plan te laten doen. Alleen SP bleef consequent in haar afwijzing van het huidige plan voor de reconstructie. Waar sommige partijen zich in het verleden uitspraken tegen de reconstructie, verscholen hun raadsleden zij zich nu achter de Raad van State. Die zou in april 2022 een juiste keuze voor hen moeten gaan maken, mogelijk zelfs om het huidige plan te laten stranden.

Opnieuw blijkt hoe moeilijk het is als kleine gemeente om dit soort grote projecten uit te voeren. Al jaren voeren de provincie en Rijkswaterstaat de feitelijke regie over dit project, terwijl de gemeente mag tekenen bij het kruisje en vooral ‘mag’ meebetalen. Meebetalen om een probleem voor de provincie en Rijkswaterstaat (doorstroming op de N65) op te lossen en vervolgens te worden opgescheept met meer verkeer, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling en meer verkeersonveiligheid in het dorp. En daarvoor 23 miljoen gaat bijbetalen, alleen maar om de schijn op te houden dat dit plan voor Vught ‘goed’ zou zijn.

Het is overduidelijk dat de gemeente zich aan dit project heeft vertild. Hier zien wij de beperkingen van ons lokale bestuursmodel. Grote infrastructuurprojecten zijn te complex om te laten besluiten door gemeenteraadsleden die dit naast hun vaste baan en met alle goede bedoelingen, erbij moeten doen. Daarbij moeten zij steeds vaker vertrouwen op adviezen van externe specialisten, die niet zelden dát opschrijven wat de feitelijke opdrachtgever bevestigd wil zien. Ook zien wij hoe beperkt de wens van de bevolking via verkiezingen zijn weg vindt naar gewenste ontwikkelingen en besluiten. Dat leidt tot bedrijfsongevallen, zoals wij recentelijk konden zien in Zeewolde, waar een grote internationale organisatie structureel ongunstige besluiten kan beïnvloeden.

Is er dan geen uitweg, kunnen wij dit niet anders en beter doen? Jazeker, de oplossing heet participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Dit zijn de 3 pijlers waarop VughtParticipeert is gebaseerd. Als de besluitvorming rond de N65 transparant was geweest, had het MKBA-rapport N65 (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) op tafel gelegen en had de gemeenteraad geweten wat het advies was: niet doen! Dan had ook de gemeenteraad niet moeten besluiten over de VKA+ variant zonder de verkeersanalyses. Die kwamen 2 weken later en bleken voor sommige delen van Vught dramatisch. Ook had de gemeenteraad bij de beslissing voor het bestemmingsplan niet een gemanipuleerde tunnelcalculatie van 412 miljoen op tafel gehad, maar een van 136 miljoen, prima passend binnen een totaalbudget van 183 miljoen euro. En ten slotte had de gemeenteraad vorige week een MER-rapport ter beschikking gehad dat mogelijk zou bevestigen wat inmiddels in diverse onafhankelijke rapporten is aangegeven: dat de verkeersaantallen niet correct zijn, dat de verkeersveiligheid in het dorp ernstig in het geding is, dat de stikstofberekeningen opnieuw niet kloppen, etc.

Als de gemeenteraad serieus was geweest over participatie, dan waren niet de ruim 100 bezwaren van bewoners van tafel geveegd, dan had de raad daar serieus naar gekeken en waren waarschijnlijk het ontwerp en de planning aangepast. En als de gemeenteraad een zuivere besluitvorming wenst, dan wordt de raad niet telkens informatie onthouden, respectievelijk wordt met foutieve rapporten van experts op het verkeerde been gezet. VughtParticipeert staat met deze 3 kernwaarden voor een 21e eeuwse bestuurscultuur en wil daaraan graag haar bijdrage leveren. Bijdragen door de enorme expertise, ervaring en energie onder de inwoners te mobiliseren om samen met de gemeente te komen tot betere plannen en zuivere besluiten.

VughtParticipeert, Philip M. Helmer (voorzitter)

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …