Plaatsvervangende schaamte

Als beginnend raadslid is het soms best even wennen. Welke regels zijn er, wat is not done of wat moet je juist wél doen. Ik had alleen wel altijd voor ogen dat de gemeenteraad een gezamenlijk belang heeft, namelijk de belangen dienen van Vught. Maar daar begin ik nu wel aan te twijfelen.

Aanleiding is de discussie over de nieuwbouw van de accommodatie van Zwaluw VFC. Het stond ter opiniëring op de agenda. Dat betekent zoveel als dat commissieleden met elkaar in gesprek gaan om een goede inschatting te krijgen van hoe partijen tegen de plannen aankijken zonder dat er verdere besluitvorming volgt. Een mooi democratisch instrument, zou je zeggen, om met elkaar tot de beste resultaten te komen.

Als kersvers gemeenteraadslid voor D66 zat ik die avond op de publieke tribune om uit de eerste hand te horen wat de diverse politieke partijen vonden van de plannen van de voetbalvereniging om tot duurzame nieuwbouw van de sportaccommodatie, kleedkamers en clubhuis te komen. Al enige tijd is de vereniging in gesprek met het college over het feit dat de accommodatie niet meer voldoet aan de moderne eisen van hygiëne, toezicht, vrijetijdsbesteding en welbevinden. Zwaluw is aan de slag gegaan om de eerste versie van hun plannen aan te passen en beter af te stemmen op de wensen en mogelijkheden. Op verzoek van de gemeenteraad zelf kwam de Zwaluw nu met een geïntegreerd nieuwbouwplan, gericht op de toekomst en financieel onderbouwd.

Dat plan stond dus op de agenda van de commissie op 29 november. Ter opiniëring! En wat gebeurde er toen? Nadat penningmeester Ruben Baijens van Zwaluw een puntige en heldere introductie had gegeven van het probleem, de oplossing en de onderbouwing van het voorliggende plan, verwachtte ik dat de discussie van start zou gaan. Het was tenslotte ter opiniëring op de agenda gezet.

Helaas was dat niet de praktijk. Gemeentebelangen kwam als eerste aan het woord en sabelde het hele plan meteen neer, zonder andere partijen gehoord te hebben. Daarna serveerden de SP, VVD en het CDA de plannen af als te prematuur, te duur, te groots of zoals de VVD stelde, vanwege de rijksinfra. Ik hoorde geen enkel inhoudelijk argument. Alleen PvdA-GL refereerde aan de groei van de club en de noodzaak om voorzieningen aan te passen, maar kwam ook niet verder dan een mogelijk gefaseerde bouw.
Ik kreeg ter plekke last van plaatsvervangende schaamte. Dit kon toch niet waar zijn? Hoe kan het dat een goed onderbouwd plan als dat van de Zwaluw, waar de gemeenteraad bovendien om had verzocht, niet kan rekenen op brede ondersteuning of op zijn minst op waardering van de gehele gemeenteraad. Het initiatief van de grootste voetbalclub van Vught leidt tot structurele kostenbesparing voor de gemeente, richt zich op gezondheidsbevordering, welbevinden en geluk van de Vughtenaren. Er is ook nog rekening gehouden met de eerder geuite wensen van de gemeenteraad. Het voorstel biedt ook nog een goed doortimmerde financiële onderbouwing op basis van toekomstvisie. De club staat bovendien voor een eigen inbreng van 1 miljoen.

Maar het gebeurde waar ik bij zat, mijn bloeddruk liep op en het zweet brak mij uit van ergernis. Ik had het wel uit willen schreeuwen: kijk verder dan je eigen politieke agenda, neem je opdracht als gemeenteraadslid ook serieus als het eens niet over rijksinfra gaat en sta voor het algemeen belang waar je voor gekozen bent.

Waarom als coalitie wel kiezen voor een riante bijdrage van 200.000 euro voor de aanleg van een turborotonde in Den Bosch? Waarom wel kiezen voor het bouwen van een versoberde beweegzaal voor de Springplank met een kostenverhoging van enkele tonnen? Waarom dan niet durven kiezen voor het toekomstbestendig maken van een sportaccommodatie voor een club met 1200 Vughtse voetballers enkel op basis van financiële gronden? Dat is voor mij als nieuw raadslid onbegrijpelijk.

Er werd geen debat gevoerd, maar er werden standpunten uitgewisseld. Inhoudelijke argumenten bleven uit. Nu vraag ik mij af; waar haalt een partij als Gemeentebelangen het recht vandaan om te stellen dat nieuwe kleedkamers wel voldoende zijn zonder te weten wat de (financiële) consequenties zijn. Sinds wanneer is een stijging van bouwkosten van 66% binnen een jaar de waarheid geworden? Op welke argumentatie verklaart de VVD te zeggen dat het geld op is en dus niet kiest voor 1200 clubleden maar wel vasthoudt aan het niet- indexeren van de OZB?. Waarom kijkt de SP niet verder dan grondpolitiek? Al met al werd het nieuwbouwplan volstrekt platgeslagen, geen vragen, geen discussie, geen opdracht aan het college om met de Zwaluw aan tafel te gaan, alleen maar vooringenomen meningen zonder inhoudelijke argumentatie.

Dit moest mij dus van het hart. Wat een disrespect voor een proactieve voetbalclub waarvan het bestuur en de leden zich maximaal hebben ingespannen om tot een goed plan te komen, waarbij geluisterd is naar de raad en de plannen op verzoek van diezelfde raad, in overleg met het college, hebben herzien, verbeterd en aangepast. Natuurlijk leent het voorstel zich voor het maken van nadere afspraken, door onderhandeling en afstemming met de Zwaluw, het is ook nog niet klaar. Maar o, wat had ik, als volksvertegenwoordiger, de club graag gegund serieus genomen te worden, gezien te worden als serieuze onderhandelaar die weet waar het over gaat. Een club met visie, durf en lef verdient een respectvolle behandeling, serieuze bestudering van de voorstellen en een debat op inhoudelijke gronden. Als dan na zorgvuldige weging van argumenten en (on)mogelijkheden blijkt dat het anders moet, ga je verder met elkaar in gesprek. Dan neem je burgerparticipatie serieus.

Het voorstel van de Zwaluw is een mooie kans voor Vught, een kans die Vught beter maakt maar die onder druk van kortzichtigheid en stoeptegelbeleid vooralsnog niet dichterbij komt. De Zwaluw is na december 2017 blij gemaakt met een dode mus en dat heeft de D66-fractie van destijds dus goed gezien. En nu deed wethouder Van de Ven in de commissie van 6 december ineens de mededeling dat de Zwaluw “erg blij is” met de nieuwe kleedkamer. Er is nog niet eens een besluit genomen want het onderwerp stond er opiniëring op de agenda!

Als beginnend raadslid werd mij al ingefluisterd dat het democratisch debat op lokaal niveau niet altijd de schoonheidsprijs verdient. Maar dat het zo erg was, had ik niet gedacht. Of ik als beginnend raadslid dus mijn schouders maar laat zakken? Integendeel! Ik blijf strijdbaar en roep de Zwaluw op dit ook te doen: strijdbaar en volhardend. Aan mij zal het niet liggen.

Gemma Wiegant
(beginnend) raadslid D66

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …