Petitie Jagersboschlaan: Da’s vreemd

Aan het verhaal rond het behoud van een natuurlijke Jagersboschlaan kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen, heeft de gemeente een zogenaamde QuickScan laten uitvoeren: een (erg) beknopt onderzoek naar het dierlijk leven dat in en rond de Jagersboschlaan voorkomt. Het resultaat van deze quickscan zou voor de gemeente een extra argument zijn dat deze laan verhard kan worden zonder dat er te veel natuurlijke schade wordt aangericht. Maar de verbazing was groot toen door omwonenden niet veel later zowel een das als een bunzing werd aangetroffen. Deze ontdekkingen zijn op beeld vastgelegd.
De werkgroep Jagersboschlaan (gevormd door belanghebbende omwonenden, ondersteund door diverse organisaties en de politieke partij SP, vraagt naar aanleiding van deze ontdekking met klem aan de gemeente om alsnog een gedegen onderzoek te laten uitvoeren. En zij wil betrokken worden bij het formuleren van de opdracht, omdat zij van mening is dat een onderzoek gebaseerd dient te zijn op feiten en niet op aannames. De werkgroep stelt: ‘De das en de bunzing zijn beschermde diersoorten en deze ontdekking toont eens te meer aan hoe waardevol het is om dit gebied ongerept te laten’.
Inwoners van Vught kunnen deze actie steunen via de website www.petities.nl en vervolgens te kiezen voor ‘dasvreemd’. De petitie wordt vervolgens door de werkgroep aangeboden aan het gemeentebestuur.

Werkgroep Jagersboschlaan, Nelly Zwartjes

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …