Participatie-moeheid in Vught?

Er lijkt een vorm van participatie-moeheid in Vught te zijn. Daarom heeft de gemeente een ‘Expertteam participatie’ opgericht waarbij 8 participatietrajecten zijn geëvalueerd. Het is bijzonder om te lezen dat de ambtelijke organisatie blijkbaar zelf echt niet doorheeft waardoor deze moeheid ontstaat. Daarom deze brief.

Jarenlang voert de gemeente, met ruimtelijke ordening voorop, al een beleid van ‘het één zeggen en het ander doen’ en telkens weer laat de gemeente in haar daden haar ware aard zien. Het klopt dat allerlei inspraakrondes (vaak wettelijk verplicht) en participatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Maar daadwerkelijk luisteren en openstaan voor ideeën van anderen is er niet bij. Daar komt nog bij dat de gemeente liever aan de hand loopt van landelijke organisaties zoals RWS en ProRail dan er daadwerkelijk zijn voor de inwoners. Altijd langs het randje lopen van wat wettelijk toegestaan is, is de gemeente ook niet vreemd.

Tijd voor voorbeelden. In een ver verleden zijn zeer veel bezwaren ingediend tegen een hotel direct aan de IJzeren Man o.i.d.; de gemeente heeft ze allemaal (op één na) ongegrond verklaard omdat niemand direct belanghebbende was, behalve dan die ene buurman. De verharding van de Jagersboschlaan is door de rechter een paar keer teruggefloten. Af en toe per ongeluk bomen kappen zonder vergunning. De ombouw van de De Bréautélaan en de verharding Jagersboschlaan zijn uit het N65-project gehaald zodat er minder bezwaren mogelijk zijn en het werk uitgevoerd kon worden (vindt RWS prettig). En zo zijn meer voorbeelden te noemen.

Ik vermoed dat de vele ex-participanten inderdaad moe zijn gestreden, het valt ook niet mee om samen te werken met een gemeente die overtuigd is van het eigen gelijk.

Stephan van den Broek
Vught

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …