Parkeren omgeving Lidwinastraat

“Als omwonende van de Lidwinastraat wil ik het volgende nijpende probleem aan de orde stellen: De druk op de parkeerplaatsen in de Lidwinastraat en omgeving neemt jaarlijks toe, net als op meerdere plaatsen in Vught. Steeds meer gebruikers vissen in de vijver van de paar parkeerplaatsen die er zijn. De 22 parkeerplaatsen in de Moleneindstraat worden dagelijks gebruikt door: medewerkers van de winkels aan het Moleneindplein, medewerkers fysiotherapie, medewerkers Gezondheidscentrum, medewerkers andere voorzieningen, bewoners Moleneindplein, bewoners Moleneindstraat enz. Voor cliënten en patiënten van resp. Fysiotherapie en gezondheidscentrum en klanten winkels Moleneindplein is er meestal géén plaats meer op de genoemde parkeerplaats. Dit beeld is ook te zien in de Lidwinastraat, vooral voor patiënten is het zoeken naar een parkeerplaats. De gemeente is op de hoogte van de problematiek maar heeft geen adequate oplossing. Nu komt er een school, in de groei, bij, te weten de Mischa de Vriesschool. Wij vragen ons af waar het personeel gaat parkeren maar ook de ouders, zodat de kinderen veilig naar school gebracht en gehaald kunnen worden. Is hier over nagedacht door alle betrokkenen? Zo werk je het fout parkeren in de hand, wat weer voor overlast zorgt bij alle gebruikers van de genoemde straten. Er wordt niet over gecommuniceerd, welke afspraken zijn gemaakt over het parkeren met de school, parkeren zij op eigen terrein? Voor het schoolgebouw (voormalig kinderdagverblijf) is een brede stoep, dit is openbaar terrein, dat zou specifiek voor het personeel gebruikt kunnen worden. Verder zijn er volgens de bewoners wel mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden, zeker voor langparkeerders. Namelijk op het lege schoolplein van de voormalige Willibrodusschool en de lege parkeerplaatsen achter de Pauluskerk. Als omwonenden hebben we deze mogelijkheden meerdere keren aangekaart bij de gemeente. Tot op heden is er niets meegedaan. Jammer, een gemiste kans.”

E. Spoelstra

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …