Ovonde wordt gevaarlijker

In Het Klaverblad van 13 november werden cijfers gepresenteerd waarin de suggestie wordt gewekt dat openstelling van de Jagersboschlaan noodzakelijk is. Daarbij worden straten genoemd die blijkbaar ook als gevolg van deze openstelling ontlast zouden worden, zoals o.a. Rembrandtlaan, Helvoirtseweg………??? De percentages die worden genoemd zeggen mij nog niets, van welk aantal wordt uitgegaan? Welk rekenmodel is gebruikt? Waarschijnlijk het ‘framemodel’. Het moet passen in het plan dat dit college heeft bedacht. Wel geeft de gemeente nu duidelijk aan dat de Jagersboschlaan dus toch een sluiproute zal worden, iedereen wil immers de kortste weg nemen naar zijn doel, ongeacht de aantasting van een prachtig stukje natuur. Bijna 1500 verkeersbewegingen per etmaal is in tegenstelling tot de uitspraak van het college; de bewoners moeten er maar aan wennen dat er af en toe een auto door hun straat komt. Het college spreekt nu over hun inzet van de snelfietsroute. Daarmee zeggen ze nu dus dat zij hiervoor gaan en dat het niet de eis is van de provincie of Rijksinfra die ze eerder als de verantwoordelijke schuldigen aanwezen. Een reden waarom er geen verder gegrond onderzoek is gedaan naar de alternatieven zoals een parallelweg/ventweg. De tegenstrijdige verklaringen van dit college brengt hun geloofwaardigheid op 0. Wat vooral opvalt in hun cijferopsomming is dat er nergens gesproken wordt over de grote toename van autoverkeer op de Ovonde bij de Shell. Iedere deelnemer aan het verkeer, auto, fiets, voetganger of brommer ervaart op dit ongeluksplein, letterlijk en figuurlijk, het grote risico dat er nu al is om hier veilig over te komen.
Burgers van Vught, deze ontwikkeling om de N65 tot een betere doorgang te construeren voor het rijdend blik in Nederland komt zwaar op het bordje van de Vughtenaar. In een MKBA rapport wordt al als conclusie gegeven: Vught niet doen. Inmiddels weten we dat dit plan 2200 euro gaat kosten per Vughtse inwoner. Wat krijgen we er nog meer voor terug…….heel veel overlast op de wegen in Vught, toename van geluid, stikstof, ernstige aantasting van leefbaarheid en natuur en nog grotere onveiligheid in het verkeer.
College stop met dit onzinnige plan. Laat uw burgers prioriteit 1 zijn en laat het ‘vriendjes willen zijn met hogere bestuursorganen’ op de laatste plaats komen. Wanneer u als politicus serieus genomen wil worden en wil groeien als politicus dan vraagt dit een andere houding als tot nu toe getoond wordt. Het ‘rode pluche’ komt dan later wel als ‘verdiend’.

Nelly Theunissen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …