Overweldigend aantal reacties burgerinitiatief VughtParticipeert

Vorige week deed bewonersbelangenvereniging VughtParticipeert een oproep aan inwoners van Vught om het burgerinitiatief N65 Duurzaam te ondersteunen. In dit burgerinitiatief vraagt VughtParticipeert aan de gemeenteraad óók een tunnelvariant van de N65 te onderzoeken en de beslissing over het bestemmingsplan uit te stellen totdat deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 mede is onderzocht. De verbouwing van de N65 is immers een heel groot en kostbaar project met een enorme, ook negatieve, invloed op ons dorp.

Daarom heeft VughtParticipeert gevraagd in ieder geval de gebruikelijke democratische inspraakprocedures voor bewoners te volgen tot na de beperkende coronamaatregelen. Er kwam een overweldigend aantal reacties binnen, liefst 275 binnen 2,5 dag. Dat betekent meer dan 100 steunbetuigingen per dag. Het minimumaantal van 50 handtekeningen voor een burgerinitiatief was dus al gauw bereikt. Op donderdagochtend 9 april is het burgerinitiatief ingediend bij de griffie met de stapels handtekeningen. Het burgerinitiatief staat nu op de agenda van de raadsvergadering op 14 mei. U kunt dan zien wat het standpunt is van de politieke partijen over de bovenstaande punten. Wilt u het burgerinitiatief alsnog ontvangen? Neem dan contact op met ons: secretaris@vughtparticipeert.nl.
Mocht u een steunbetuiging willen invullen, dan kan dat tot 14 mei. Hoe meer inwoners van Vught dit initiatief steunen, hoe duidelijker het signaal is voor de raad. Het burgerinitiatief en het laatste nieuws is te vinden op onze website www.vughtparticipeert.nl.
Reserveert u in ieder geval alvast donderdagavond 7 mei in uw agenda. Want dan is vooralsnog de inspraakavond. U moet u aanmelden om in te spreken, dat kan via het formulier https://gemeenteraad.vught.nl/inspreken-bij-een-commissievergadering/formulier of met een mail naar de griffie van de gemeente: griffie@vught.nl. Als u de inspraak wil afstemmen met andere inwoners of graag ondersteuning wil daarbij, neem dan contact met ons op.

Wij danken eenieder die de moeite heeft genomen een ingevuld formulier bij ons in te leveren. Steun ons werk en word lid: https://www.vughtparticipeert.nl/member/. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen meldt u: https://www.vughtparticipeert.nl/newsletter#main

Namens het bestuur van VughtParticipeert,
Maaike Dautzenberg

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …