‘Overbodig’ interpellatiedebat

In het artikel in Het Klaverblad over het interpellatiedebat van de Vughtse raad op 4 augustus jongstleden, lees ik dat de coalitiepartijen grote vraagtekens zetten bij de noodzaak om de raad bijeen te roepen tijdens het zomerreces. De vraag is echter of het juist nu niet broodnodig was om dit wel te doen. Het gaat namelijk om de geloofwaardigheid van B&W en de coalitie. Het verzoek van B&W om de schorsing van het besluit van de Jagersboschlaan op te heffen zodat de werkzaamheden door kunnen gaan geeft – zoals Yvonne Vos het bij NOVO3 formuleerde – blijk van onbehoorlijk bestuur en minachting van de bewoners. B&W heeft steeds gezegd dat ze zullen wachten tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan, maar willen nu toch zo snel mogelijk overgaan tot verharding van de Jagersboschlaan, iets wat de meeste mensen al verwacht hadden nadat men besloten had om de hele boel open te gooien voor grondwerkzaamheden ‘die toch moesten plaats vinden’.

Als verhoudingen door dit soort interventies van B&W zo zeer op scherp gezet worden, dat de oppositie zich genoodzaakt voelt om de raad terug te laten komen van het zomerreces, illustreert dat alleen maar de noodzaak om eens heel goed met elkaar te praten over hoe het verder moet met de politiek in Vught. Hadden we enige tijd geleden niet ook al een motie van wantrouwen in de raad? Vraagtekens zetten bij de noodzaak van een interpellatiedebat als de verhoudingen in de raad al zo verziekt zijn, is meer een uiting van machtspolitiek, dan een poging om gezamenlijk tot oplossingen te komen die ook door Vughtenaren gedragen, of op zijn minst gerespecteerd worden.

Louis Wetzer

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …