Over wat voorafgaat aan voortijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging

B&W Vught en GS Brabant willen nog steeds die 180 Mio in de N65 investeren om nog meer auto’s sneller over de N65 te jagen. Naar goedkopere en betere alternatieven is nooit serieus gekeken. Hun dwa­ze tunnelbak zonder dak in Vught en dat tunnelbakje in Helvoirt boort niet alleen inwoners van Vught en Helvoirt aantoonbaar 300 Mio waarde­stij­ging woningbezit door de neus. Want wie wil nou wonen onder de rook van een snelweg? Erger is dat dit onbegrijpelijke gedrag blijvend meer dan 10.000 omwo­nenden binnen 1.000 meter van de N65 jaarlijks van ten minste 93,75 levensjaren beroofd.

Maar deze aflevering gaat niet over onze juridische schermutselingen met B&W Vught en GS Brabant. We zijn nog druk doende om nieuw en extra bewijsmateriaal boven water te krijgen om de juridische genadeklap uit te delen aan dit domme en ondoordachte N65-plan. Maar daarover later meer.

Deze aflevering gaat over wat voorafgaat aan voortijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Want met die ten minste 93,75 ((10.000 x 9/12/80) levensjaren ieder jaar houdt het niet op. Dat was een mini­mumschatting. Gebaseerd op een levensverwachting van 80 jaar en de aanname dat in Vught en Hel­voirt samen ten minste 10.000 mensen bin­nen 1.000 meter van de N65 wonen. Maar dat zijn er zeker meer. En daarnaast gebaseerd op een uit­spraak van de minis­ter zelf dat omwonenden aan snelwegen ge­mid­deld 9 maanden korter leven. Meer­dere studies echter wijzen op veel meer maanden. Maar dat ter­zijde. De WHO stelt zelfs dat de levens­verwachting voor omwonenden van drukke wegen met 22 maan­den stijgt als de PM2.5 concentratie op het niveau van de WHO-richtlijn wordt gebracht. Zie https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/data-and-statistics.

Deze aflevering gaat over het lijden voordat je eerder sterft als gevolg van luchtvervuiling door de N65. En nie­mand wijt die gemiste gezonde levensjaren aan luchtvervuiling. Met als gevolg dat niet luchtver­ont­reiniging wordt benoemd als doods­oorzaak zoals bij dat Londense 9-jarige meisje Ella_Kissi-Debrah, maar het ziektebeeld. En ziektebeelden hebben klassieke namen en kunnen meerdere oorzaken hebben. De Nederlandse Gezondheidsraad brengt nog alleen luchtweg- en longaan­doe­ningen en aandoeningen van hart en bloedvaten in verband met luchtvervuiling. De WHO in het Hrapie project benoemt er al meer met name kanker, onvruchtbaarheid en hersenaandoeningen (deme­ntie, Parkinson, Alzheimer, etc).

Al deze conclusies over het verband tussen luchtverontreiniging en gezondheid zijn gebaseerd op epide­mio­logisch onderzoek, statistiek kortom. En er is een oud gezegde dat leugens en statistiek veel verband met elkaar hebben. Maar de wetenschap staat niet stil. Probleem is dat fijnstofdeeltjes en roet niet met het oog zijn te zien. En in het menselijk lichaam ook niet meer met klassieke microscopen waarneem­baar. Maar een Nederlands-Belgische geleerde Hannelore Bové heeft min of meer bij toeval via bio-imaging met een lasermicroscoop en een bio-marker, een techniek ontdekt om fijnstof en roetdeeltjes te detec­teren in menselijk bloed of urine.

En heeft met die nieuwe techniek een diepgaande studie gedaan naar fijnstof en roetdeeltjes in de urine van 289 kinderen nabij snelwegen (> 10,000 auto’s per dag) in Vlaanderen. Nota bene, de N65 telt 40-50.000 auto’s per dag. Die 289 kinderen zijn verdeeld in drie groepen op basis van afstand tot die drukke weg Groep 1 dichter dan <160 meter, groep 2 <330.6 meter en groep 3 >= 330.6 meter van de wegrand. En wat blijkt? Kinderen in groep 1, <160 meter wegrand, hebben 2 keer zoveel fijnstof en roetdeeltjes in de urine dan kinderen in groep 2 en 3. Zie https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.201704-0797OC.

En het is die extra belasting in het lichaam met fijnstof en roetdeeltjes die vanaf een bepaald niveau al­lerlei verdedigingsme­chanismes op dat fijnstof en roet in ons lichaam aanzet tot actie. En dan praten we over meerdere miljoenen (5.33 x 105) deeltjes per mililiter. En zo uiteindelijk een bepaald ziektebeeld veroor­zaakt. Met deze nieuwe techniek is ook een eerste stap gezet naar de situatie dat doods­oorzaken kunnen worden geasso­cieerd met de oorzaak van ziektebeelden. Maar daar­voor is nog een lange weg te gaan. Om bij overlijden te kunnen vaststellen hoeveel miljoenen deeltjes in welk orgaan nodig waren om welk ziektebeeld te veroorzaken, is wetenschappelijk gezien geen sinecure.

Zie www.n65.nl onder nieuws voor meer gedetailleerde informatie over het bovenstaande. Naast veel energie, kosten die procedures en onder­zoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Do­neer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Comité N65

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …