Opmerkelijke uitspraak Raad van State

“Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak inzake luchtverontreiniging langs drukke wegen. De uitspraak impliceert dat het voorschrift in Bijlage E III C van de EU Richtlijn Luchtkwaliteit om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. De Raad van State volgde de Staat in haar redenering dat het voorschrift in Bijlage III B om op macroschaal te toetsen daar waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking kan worden blootgesteld, ook van toepassing is op microschaal. En vervolgens redeneert dat vlak langs drukke wegen geen concentraties voorkomen waaraan de bevolking wordt blootgesteld. En daarom verder dan de maximale 10 meter van de wegrand mag toetsen. Een opmerkelijke redenering! Zoals blijkt uit pagina 102 van dit advies, van het inmiddels opgeheven overheidsorgaan VROM, wint de Staat via deze uitspraak een debat dat Nederland in Europa democratisch heeft verloren en dat na fel verzet tegen deze 10 meter grens.
Deze uitspraak heeft grote gevolgen. Als overal langs drukke wegen binnen 10 meter van de wegrand getoetst zou worden, gaat het NSL ineens heel veel normoverschrijdingen signaleren. Opmerkelijk is ook dat de Raad van State sinds 29 december 2011 de klagers bij 6 eerdere klachten over dit onderwerp naar de civiele rechter verwees, die eind 2016 terugverwees naar de Raad van State. Van het kastje naar de muur gestuurd heet dat en nu weer terug. Nog opmerkelijker is dat de Raad van State liefst twee duidelijke EU Regels negeert: de eerder genoemde EU Richtlijn Luchtkwaliteit en art. 267 VWEU die verplicht tot vragen stellen aan het Europese Hof. De vraag komt dan ook op in hoeverre bij de Raad van State nog sprake is van onafhankelijke rechtspraak.
We beraden ons op de volgende stappen. Vast staat dat die veel geld gaan kosten. Donaties zijn daarom bijzonder welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor aftrekbare giften aan deze ANBI (fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471). Voor details zie http://www.n65.nl onder nieuws en deze juridische procedure.”

Comité N65, telefoon 0411-641699

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …