Open brief aan wethouder Fons Potters

Open brief aan Fons Potters, wethouder verkeer en vervoer (waaronder spoorverdieping en N65), financiën, openbare ruimte, onderwijs en cultuur van gemeente Vught van oud-wethouder Jef Teulings

Geachte heer Potters,

Sinds langere tijd volg ik het proces m.b.t. De Speeldoos op nauwe voet. Daarnaast heb ik ook nog enige belangstelling voor de ontwikkelingen rondom het spoor in Vught. In juni van dit jaar heb ik geprobeerd het college en de raad van de gemeente Vught duidelijk te maken ook eens te kijken naar hun eigen rol in het proces rondom de opdrachten voor de Speeldoos, door de raad aan u gegeven en de uitvoering daarvan. Deze oproep werd geplaatst door Het Klaverblad. Als ik het hele verloop van het proces rondom De Speeldoos de revue laat passeren kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat u weinig affiniteit heeft met de Speeldoos en/of cultuur op zich. Stelselmatig wordt beweerd in commissie- en raadsvergaderingen, dat de Speeldoos gegevens niet of niet op tijd aanlevert, geen medewerking verleend enz. terwijl aangetoond werd en wordt dat dit wel gebeurt. Klip en klare opdrachten (moties en amendementen) van de raad worden door u op een zeer eigen wijze uitgevoerd. Een opdracht tot onderzoek naar de financiële situatie rondom de Speeldoos wordt in opdracht van het college uitgevoerd. Ook daar wilde u de verantwoordelijkheid niet voor nemen en stelde U in een raadsvergadering voor een afvaardiging van de gemeenteraad daar verantwoordelijk voor te maken. Dit is niet gelukt omdat het onderzoeksbureau een opdracht van het college nodig had. Zelfs in de laatste commissievergadering beweerde u dat de Speeldoos weer niet meewerkte waardoor het onderzoeksrapport niet op tijd klaar was. Wat U daar niet bij vertelde is dat u n.a.v. een tussenrapportage aanvullende gegevens wilde hebben die niet binnen een bepaalde termijn geleverd konden worden door de Speeldoos.

Beste meneer Potters, ik wil u vriendelijk, doch dringend verzoeken, niet langer feiten en gebeurtenissen te verdraaien en de raad en de gemeenschap van Vught van juiste en eerlijke informatie te voorzien. Daarnaast verzoek ik u ook eens stil te staan bij de zeer stressvolle en onzekere situatie die u creëert bij het personeel van de Speeldoos en nog belangrijker dan dat, de onzekerheid voor de 800-1000 leerlingen van het cultuur-educatieve programma dat de Speeldoos op verzoek van het college na het faillissement van het MIK uitvoert.

Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het spoorboekloos rijden kan ik u melden dat de metingen van Pro Rail correct zijn en ik als naaste bewoner van de spoorovergang aan de Helvoirtseweg weinig hinder of overlast ervaar.

J.H. Teulings, oud-wethouder

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …