Open brief aan de burgemeester

De gemeente schetst de N65 als ‘Van Verdeler naar Verbinder’. De werkelijkheid is echter anders. Minimaal 5.000 euro kost het elk Vughts huishouden om Vught beter te verdelen en meer verkeersproblemen en -onveiligheid te creëren. Gemeentebelangen worden dus niet zorgvuldig en afdoende behartigd. Ik doe dan ook een beroep op u als verbinder en eindverantwoordelijke om snel in actie te komen. De N65 verdeelt Vught meer dan het verbindt. De kosten worden keurig verdeeld: minimaal 5000 euro per Vughts huishouden. Kosten van oplossen van verkeersproblemen in Vught nog niet meegerekend. Het lijkt niet veel, maar besef dat Maastrichtenaren voor 1.700 euro per huishouden een ondertunnelde A2 kregen en 220 miljoen euro waardestijging voor de woningen. Problemen worden keurig verdeeld. De gemeente hanteert het principe van verdeel en heers door het in drie delen te knippen: het VKA+ voor het traject tussen Vijverbosweg en Helvoirtseweg, PHS voor het traject Helvoirtseweg – A2 en het Verkeer- en Vervoersplan voor de problemen die beide trajecten veroorzaken in Vught. Keurig wordt alles in tijd verdeeld, inclusief het zicht op de gevolgen. Pas als laatste pakt men mogelijk de verkeersproblemen aan die N65 VKA+ en PHS veroorzaken. Wanneer? Tja, dat hoor je niet. Op tijd? Denk het niet. Mogelijkheden om die problemen op te lossen in samenhang met VKA+ en PHS worden daarmee geblokkeerd. Noord- en Zuid-Vught wordt nog beter verdeeld. Alleen van en naar het lommerrijke dun bebouwde deel van Vught-Noord wordt de oversteek van N65 makkelijker en veiliger door de N65 VKA+. Vught-Noord en -Zuid oostelijk van het Helvoirtseweg knooppunt (het deel met de meeste woningen) worden nog verder gesplitst dan nu door het PHS-project. Immers, de doorsteek bij de Aert Heymlaan verdwijnt en er worden gigantisch hoge geluidschermen geplaatst bij de Taalstraat (13 meter hoog bij de Eikendonck flat). De Taalstraat inclusief het deel naar het Maurickplein wordt de enige verbinder met nog meer verkeer en onveiligheid. De verantwoordelijkheid voor verkeer en vervoer binnen de gemeente is verdeeld: burgemeester voor rijksinfra (N65 en PHS), wethouder Van Woesik voor rijksinfra-contacten en wethouder Van de Ven voor verkeer en vervoer. Rijksinfra is in de lead waardoor de integratie met een integraal Verkeer- en Vervoerplan op de achtergrond raakt. Dit blijkt ook wel uit de zwakke 2016 herziening van het VVP en het niet uitvoeren van de voor 2018 begrote herziening van het VVP. Ook lijkt het de verschillende belangengroepen te verdelen. Elk strijdend voor het eigen belang.
Is het dan alleen maar negatief? Dat niet. Zowel N65 VKA+ als PHS brengt zeker verbetering op diverse punten. Het kan echter beter en veiliger voor de bewoners van Vught. Hoe? Door het als een samenhangend geheel op te pakken vanuit een Verkeers- en Vervoersplan 2030 in plaats van als afzonderlijke delen met een verkeer- en vervoersplan van 2014 als basis.
Burgemeester, pak uw verantwoordelijkheid als verbinder en als eindverantwoordelijke nu het nog kan. Start per direct de uitvoering van de unaniem aangenomen motie i.c. de herziening van het Verkeer- en Vervoersplan, dat al in 2018 op de begroting stond en rond dit snel af. Geef de opdracht mee om met een open blik te onderzoeken welke slimme aanpassingen in VKA+ en/of PHS (her)inrichting van de (spoor)omgeving oplossingen bieden voor de gesignaleerde verkeersproblemen en -behoeften. Dergelijke oplossingen zijn er en voorkomen mogelijke desinvesteringen en/of onnodige investeringen later. Ideeën daarvoor wil ik graag delen. Gebruik de juiste informatie over intensiteit en diversiteit op drukke tijden, over (bijna)ongevallen alsmede over toekomstige obstakels voor veiligheid en doorstroming. Schakel een onafhankelijke derde partij in voor een audit c.q. review van de opdracht, uitvoering, resultaten van het onderzoek en van de oplossing inclusief de onderzochte mogelijkheden. Selecteer samen met de bewoners deze onafhankelijke partij, bij voorkeur een wetenschapper en autoriteit op het terrein van verkeer en vervoer.
Zet de door de gemeenteraad unaniem uitgesproken waardering voor burgerinitiatief om in het actief betrekken van bewoners Noord en Zuid in de inbreng van ideeën en de uitwerking voor mogelijke oplossingen. Beperk dat niet tot bewoners die ‘belanghebbende’ zijn omdat ze aan of bij de weg of spoor wonen. Immers, voor 5000+ euro is iedere Vughtenaar belanghebbende. Graag ben ik bereid deze brief en mogelijke oplossingsrichtingen toe te lichten.

René Schellekens

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …