Open brief aan burgemeester Van de Mortel

Hierbij richt ik me in een open brief persoonlijk tot u met een dringend verzoek, nee ik smeek u om aandacht te besteden aan de onaanvaardbare verkeerssituatie in de driehoek Lidwinastraat/Moleneindstraat/Willibrordusstraat. Dit probleem is zeker al 10 jaar bekend bij de gemeente, maar ondanks alle eerdere verzoeken, meldingen en toezeggingen wordt er maar niets aan gedaan. In deze driehoek zijn meerdere dienstverlenings- c.q. gezondheidsdiensten gevestigd. Dit brengt zeer veel verkeersbewegingen met zich mee. Bovendien moeten de bezoekers/patiënten ook parkeren, maar waar? Daar is geen ruimte meer voor. De genoemde straten zijn tot een ‘parkeeroverloop’ voor het Moleneindplein geworden en tot bevoorradingsroute voor winkels van het Moleneindplein. De onveilige situatie die dat met zich meebrengt voor fietsers en mensen die te voet gaan, mag duidelijk zijn. Waarom wordt er niets aan gedaan en blijft de situatie al jaren zo’n puinhoop? Voor mij persoonlijk is het belangrijkste dat ik op een normale manier mijn huis kan bereiken. Gewoon thuiskomen zonder verkeersstress. Ik vraag u ervoor te zorgen dat ik weer kan wonen in een woonstraat en niet op het 2de Moleneindplein.

Esther Spoelstra, bewoonster Moleneindstraat

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …