Ontwerp nieuwe N65, zegen of vloek?

Is het ontwerp ‘nieuwe N65’ wel een zegen voor Vught en zijn bewoners of is het een vloek? Als voorbereiding op de aanpassing van de N65, is de gemeente Vught al tijden bezig de toekomstige verkeersstromen door Vught ingrijpend te veranderen. Neem nu de Jagersboschlaan. Er zijn vergevorderde plannen deze te verharden en open te stellen voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen, met daar tussendoor de scholieren van en naar het Maurick Colle-ge. Het doel van deze openstelling is mij geheel onduidelijk en het resultaat laat zich raden! Kostbare natuur verdwijnt, woonwijken rondom worden velen malen drukker, onveiliger en de luchtkwali-teit holt achteruit als gevolg van dit werkelijk krankzinnige plan. Het gaat om straten zoals Jagersboschlaan, Martinilaan, Esscheweg, Esschestraat, Theresialaan, Jachterf, Michiel de Ruyterweg, Ovonde, Wildpad, etc. Kortom, verschuiving van gemotoriseerd verkeer naar straten en wijken die daar volledig ongeschikt voor zijn.

Vught begroot een slordige 37 miljoen euro en de nieuwe situatie zal voor veel inwoners een verslechtering zijn. Een kwestie van slikken of stikken, zoals de gemeente het zelf noemt ‘in het alge-meen belang’. Volgens mij is dit geen zegen voor de inwoners van Vught, maar profiteren voornamelijk de forenzen van buiten Vught van deze ‘nieuwe N65’ en de inwoners betalen de in alle opzichten torenhoge rekening. Zijn er dan geen alternatieven? Jawel, het meest logische alternatief is een parallelstructuur aanleggen bij de N65. Zo kan een al bestaande ventweg eenvoudig verlengd wor-den. Maar de verantwoordelijke wethouder wil hier echter niet over in gesprek en is er geen gedegen onderzoek gedaan. Dat is regen-tesk gedrag en bevordert het draagvlak zeker niet, integendeel.

Inmiddels is in Het Klaverblad van 22 mei de aanvraag ‘verharding Jagersboschlaan’ aangekondigd door de gemeente. Het staat een-ieder vrij zijn/haar zienswijze over dit onderwerp kenbaar te maken aan het college. Als u vreest voor meer verkeer en minder woon-genot en een verslechterde veiligheid, kunt u voor 3 juli uw zor-gen/zienswijze delen met het college, zodat dit onzalige plan snel in de prullenbak verdwijnt! De procedure hiervoor vindt u in ieder Klaverblad.

Maurice Berkhout

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …