Omwoners willen betrokken worden bij verdere invulling Isabellaveld

De vergadering van de Raadscommissie Ruimte van twee weken geleden is door de bewoners van Isabellaveld, Kampdijklaan en Prinsenlaan met spanning gevolgd. Op de agenda stond het voorstel van het college van B&W om voor minimaal vijf jaar een groenstrook aan te leggen tussen de Kampdijklaan en de Mr. Harry Hollalaan in de nieuwe wijk Isabellaveld. Zoals we via de digitale inspraakmogelijkheid tijdens de vergadering hebben verteld, zijn we verheugd met dit plan van wethouder Pennings, al denken wij dat het benodigde groen kan worden gerealiseerd voor een tiende van de begrote 35.000 euro. Wij zijn blij dat alle Raadscommissieleden hebben herbevestigd dat omwonenden bij de verdere planvorming betrokken moeten worden, om tot een groot draagvlak te komen. Wij helpen graag mee bij het invullen de groenstrook. Dat neemt echter niet weg dat het ons vooral gaat om, zoals eerder toegezegd, actief door de gemeente te worden betrokken bij de indeling van de gehele wijk Isabellaveld en Fase 2 waarin het restant van de afgesproken 119 woningen zal worden gebouwd. Wij willen namelijk graag samen met de gemeente optrekken om er voor de lange termijn een groene, duurzame, sociale en leefbare wijk van te maken.
Wij hopen dat de gemeenteraad 11 juni aanstaande akkoord gaat met het aanleggen van de groenstrook (zij het voor een lager budget) en dat het college van B&W de toezegging doet dat de bewoners worden betrokken bij de verdere indeling van Isabellaveld.

Bewonersvereniging Poort van Vught

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …