Omwonenden Isabellaveld teleurgesteld

 

Redactie: Uit eerder contacten met de gemeente hadden de omwonenden van het Isabellaveld het idee dat er in plaats van een ‘saaie’ groenstrook ingezaaid met gras, een verbindend multifunctioneel groenelement gerealiseerd kon worden, dat draagvlak heeft onder zowel de huidige bewoners als de toekomstige bewoners. De insteek van de gemeente Vught schijnt plotseling te zijn veranderd. Vandaar onderstaande brief van de omwonenden.

Sinds jaar en dag zijn wij als omwonenden van het Isabellaveld in overleg met de gemeente Vught, met als doel om samen tot een eindplaatje te komen wat tot ieders tevredenheid stemt. Zoals u weet ondersteunen wij – zeker de initiële – bouwplannen van de gemeente Vught en verwelkomen de bestaande bewoners de nieuwe van harte.

Steeds heeft de politiek het beeld naar ons geschetst, dat alhoewel het bestemmingsplan ruimte biedt voor meer, het uiteindelijke doel van het Isabellaveld is 119 woningen te bouwen. Daarom vinden wij het ook zo prettig, dat bij de eerste bouw achter de Kampdijklaan woningen een ruime strook natuur is ingetekend. Al geruime tijd wordt ons door de verantwoordelijke ambtenaar een beeld geschetst, waarin wij samen met de gemeente tot invulling van deze strook kunnen komen. Wat ons betreft maken beloftes dan ook schuld. Wij willen als huidige en bestaande bewoners investeren in deze strook. Investeren, door gezamenlijk de strook te ontwikkelen tot dorpstuin. Dat het beeld door uw ambtenaar en wethouder is geschetst dat de gemeente hier financieel in wil investeren is fijn, maar wat ons betreft niet noodzakelijk voor succes. Wij willen namelijk in tijden van financiële tekorten geen zware last op de gemeentelijke balans leggen voor een dorpstuin voor in verhouding kleine doelgroep in Vught-Noord.

Met alle tekeningen die door bureau Lubbers ondertussen zijn geschetst en de beloftes over het opstellen van een gezamenlijk ‘handboek soldaat’ voor een dergelijke ontmoetingstuin, ontstond bij ons eindelijk het gevoel dat we gezamenlijk iets aan het bereiken zijn.

Het schetste dan ook onze verbazing, om afgelopen week een telefoontje en een mail te krijgen van de gemeente waarin werd medegedeeld dat de investeringsaanvraag van de baan was. Ook zou de strook alléén maar tijdelijk worden ingezaaid met gras/wilde bloemen en was het onwaarschijnlijk dat wij als omwonenden gezamenlijk een ontmoetingstuin mochten creëren. Wij zijn hierdoor behoorlijk teleurgesteld en het heeft ons vertrouwen in de gemeente Vught tot een dieptepunt doen dalen. Hoe kan het toch, vragen wij ons af, dat na anderhalf jaar investeren in overleg over inrichting van de strook en bijbehorende (dure) tekeningen door bureau Lubbers, dat dit voorstel nu rechtstreeks de prullenbak in wordt gegooid? Hoe mooi was het immers geweest, als zonder noodzakelijke investering door de gemeente Vught, we middels een burgerinitiatief een dergelijke ontmoetingstuin hadden kunnen ontwikkelen.

Natuurlijk leeft bij ons ook nog de gedachte, dat er 119 woningen gebouwd moeten worden op een bestemmingsplan wat ruimte geeft voor meer dan 200 woningen. U ondersteunde ons eerder hierbij, zie ook https://poortvanvught.nl/nieuws/ en de standpunten van politieke partijen. Dit geeft ruimte om slim te plannen, wat wij ontzettend graag samen met jullie doen. Wij betreuren het dat daartoe geen enkele wil tot samenwerking wordt getoond. Wat ons betreft worden de 119 woningen dan ook direct ingetekend, waarmee wordt voldaan aan de voorziene tekorten op de woningmarkt in Vught en waar in ieder geval de onzekerheid van huidige bewoners ten aanzien van hun achteruitzicht wordt weggenomen. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Vught deze roep tot gezamenlijk ontwikkelen naast zich neer wil leggen?

Omwonenden Isabellaveld
kampdijklaan@poortvanvught.nl

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …