Omwonenden Beweegzaal De Springplank door rechter in gelijk gesteld

Vanaf september 2016 waren wij, omwonenden van de basisschool De Springplank, betrokken bij de voorbereiding van de bouw van een beweegzaal. Er lag een mooi plan, dat ieders instemming had. Maar na maanden radiostilte presenteerde het toenmalige college plots een sterk versoberd en uitermate lelijk ontwerp. Het plan werd in sneltreinvaart aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Door de lange vertraging was het oorspronkelijke plan te duur geworden. Wij voelden ons overvallen en voor de gek gehouden. Om die reden dienden wij een bezwaarschrift in bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Vught. In ons bezwaarschrift stond het onzorgvuldige handelen van het college in dit besluitvormingsproces centraal.

De behandeling door de bezwaarschriftencommissie was een aanfluiting. Kritische vragen werden niet gesteld en een aantal bezwaren werden zowel tijdens de hoorzitting, als ook in het schriftelijk advies van de bezwaarcommissie helemaal niet besproken. Ons bezwaar werd ongegrond verklaard door de commissie en het college nam dit advies over. We werden volstrekt niet serieus genomen en zijn daarom in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank deed onlangs uitspraak.
Ons beroep is gegrond. Het besluit van B&W wordt door de rechtbank vernietigd omdat het onvoldoende is gemotiveerd. De gemeente moet de griffierechten en proceskosten vergoeden.

Wat nu? Aan de ene kant zijn we blij met de uitspraak. Maar er is ook teleurstelling. De gemeente gaf, tijdens de zitting, wél gemotiveerde antwoorden (dit naar tevredenheid van de rechter), en hoeft haar werk niet over te doen. Dat hadden we wel gehoopt. Natuurlijk wisten we van tevoren dat de beweegzaal niet afgebroken zou worden. Dat was ook zeker niet onze inzet bij de rechtbank. Boven alles staat dat wij de kinderen van De Springplank van harte een beweegzaal gunnen. Na jarenlange ergernis komt er een einde aan dit verhaal. We hopen dat dit soort rare besluitvormingsprocessen niet meer voorkomen. En als zaken toch anders lopen dan met bewoners is afgesproken, er ruimte en openheid is om samen verder te zoeken naar gedragen oplossingen. Volgens het bestuursakkoord van het nieuwe college moet de bestuurscultuur en burgerparticipatie anders en beter. We dagen de gemeente uit om de daad bij het woord te voegen en met ons in gesprek te gaan over de vergroening van de beweegzaal.

Namens omwonenden van de basisschool De Springplank,
Rob Esser

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …