Omgevingsvisie

Het artikel in de editie van 14 juni over de Omgevingsvisie van het gemeentebestuur en de bespreking daarvan in de gemeenteraad heb ik met aandacht gelezen. De beschreven discussie over het woord ‘gif’ en over het verschijnsel ‘polarisatie’ noopt mij tot een reactie. Gewasbestrijdingsmiddelen hebben, evenals diverse andere agrarische maatregelen en methoden, tot nu toe geleid tot benadeling van de biodiversiteit van de natuur en van de gezondheid van de mens. Dat deze werkcomponenten anders gehanteerd dienen te worden is niet meer dan logisch, temeer daar veelvuldig en langdurig aandringen daarop, op basis van wetenschappelijke argumenten, tot nu toe niet tot verbetering heeft geleid, integendeel. Daarom is een ‘neen’ tenzij in plaats van een ‘ja’ tenzij nu op zijn plaats bij de beoordeling en toepassing daarvan. In zijn algemeenheid verwacht de burger dat deze Omgevingsvisie daadwerkelijk in beleid wordt omgezet, voldoende scherp geformuleerd wordt, niet wordt afgezwakt in een herhaling van zetten en er niet de hand mee wordt gelicht. Daar worden we allemaal beter van.

Peter van den Berg, Vught

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Hopelijk heeft u van een prettige vakantie genoten zonder bosbranden en 40+°C in de schaduw. …