Noordelijke ontsluitingsweg Boxtel ook oplossing voor verkeer in Esch?

Boxtel heeft middels het Boxtelse verkeersplan MOVE ’31 een noordelijke ontsluitingsweg vanaf de Meezenlaan, via de Esschebaan, Koningsweg(?), Heikant(?), langs/door Sparrenrijk richting A2 weer op de politieke agenda gezet. Een oplossing voor Boxtel, maar is dat ook een oplossing of juist dé oplossing voor Esch? Dat er in de dorpskern van Esch verkeersoverlast bestaat, is voor iedereen duidelijk. Waar veel mensen zich het meest aan storen is het zwaar verkeer door de Dorpsstraat, over de Leunisdijk en de Haarenseweg. Dan bedoel ik niet het aan- en afrijden van de twee transportbedrijven die binnen de dorpskern van Esch gevestigd zijn, maar vooral het overige vrachtverkeer dat de hele dag aan- en afrijdt via de Dorpsstraat naar het bedrijventerrein, de A2 of binnendoor naar de N65. Het verkeer dat niet in Esch thuishoort! Ook landbouwverkeer zorgt met grote hoge combinaties en vaak veel te hoge snelheid, niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers en is oorzaak van veel bijna-ongevallen. Een groot deel van de verkeersbewegingen is bestemmingsverkeer. Dat zijn wij Esschenaren zelf die van en naar werk, school en familie door het dorp rijden; dat is het vrachtverkeer dat vanuit Esch van en naar de A2 rijdt én het landbouwverkeer, dat door de afsluiting van de brug bij Groenendaal dwars door het dorp moet rijden. Verkeerstellingen van de gemeente Haaren tonen aan dat de spitsuren het drukst zijn en dat het meeste verkeer dan op de Haarenseweg rijdt. Volgens de verkeersdeskundigen van de gemeente Haaren rijden dan ca 3000 voortuigen over de doorgaande wegen, wegen die tussen de 4000 en 6000 voertuigen kunnen verwerken. Is een rondweg of randweg vanuit Boxtel dan wel de oplossing voor onze Essche verkeersproblematiek? Het aanleggen van een noordelijke ontsluitingsweg – een lang gekoesterde wens van Boxtel -, is voor Esch géén duurzame oplossing voor de verkeersoverlast. Integendeel! Het verkeer blijft zich ook dan nog vanuit het dorp zelf, langs de doorgaande wegen Dorpsstraat, Leunisdijk en Haarenseweg, naar die ontsluitingsweg verplaatsen. Bovendien zal het verkeer dat van en naar Haaren rijdt, wat het grootste aantal verkeersbewegingen geeft in Esch, geen gebruik maken van die noordelijke ontsluitingsweg aan de kant van Boxtel. Verkeerskundigen zijn het erover eens dat een noordelijke ontsluitingsweg extra verkeer aantrekt dat door Esch zal gaan. De aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg zal ten koste gaan van de leefbaarheid van de bewoners van de nieuwbouwwijk Reigerskant, waar ca. 75 huizen gebouwd worden. Bovendien zal op de noordelijke ontsluitingsweg vanuit Boxtel dag en nacht vrachtverkeer rijden dat van het industrieterrein Ladonk in Boxtel van en naar de A2 rijdt via dan wel direct langs Esch. Laten we ons daarom niet blindstaren op een randweg, maar ons richten op de mogelijkheden van het huidige wegenstelsel om het verkeersongemak te verminderen.

Christien Pijnenburg, Esch

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn …