Naam ‘Progressief Vught’ niet nieuw!

Beste mijnheer Vrensen, ik las in het Brabants Dagblad en Het Klaverblad, uw bericht over de oprichting van een nieuwe partij in Vught. U koos daarvoor ‘Progressief Liberaal Vught’ kortweg ‘Progressief Vught’ als naam voor deze partij.
Ik was zeer verbaasd dit te lezen. De keuze voor deze naam getuigt van weinig historisch besef en is niet echt origineel. Ter herinnering: Progressief Vught is een politieke partij die vanaf 1979 tot 2005 actief is geweest in de Vughtse raad. De partij is gevormd door mensen die lid waren van PPR, PSP, CPN, D66, maar ook Vughtse inwoners die niet verbonden waren aan een partij. De belangrijkste doelstelling van deze partij was openbaarheid van het (gemeente)bestuur, oftewel een open bestuursrelatie met de inwoners. U heeft een nieuwe partij opgericht, en dat is uw goed recht, maar u gebruikt daarbij de naam van een voormalige partij in Vught. Daarmee lift u mee op de naam van een politieke partij die, meer dan 25 jaar, een belangrijke rol heeft gespeeld in Vught. Dat kan voor de inwoners van Vught verwarrend werken.

Christien van der Steen,
raadslid Progressief Vught 1980-1985

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …