N65NÉÉ, niet deze variant

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn er nog steeds burgers die denken dat het voorliggende N65-reconstructieplan beter is dan niets. Het origineel door alle partijen ondersteunde plan voor een volwaardige vierbaans tunnel is al vrij snel als onhaalbaar door de rijksoverheid van tafel geveegd, maar een twéébaans tunnel onder het huidige N65-tracé in Vught door, of langs de buitengrens van Vught (de ‘Zuidtangent’-variant, zie het interview met onze woordvoerder vorige week in Het Klaverblad op p. 9), zijn wél haalbaar binnen het nu beschikbare budget van 180 miljoen.
Doordat er géén stoplichten meer zullen zijn, zullen er geen verkeersslachtoffers vallen door doorroodlichtrijders. Dat is het enige goede nieuws van het huidige plan. Omdat de snelheid door de bebouwde kommen van Helvoirt en Vught omhoog gaat in het huidige plan, en er veel méér doorgaand verkeer door deze nieuwe ‘snelwegschakel’ tussen de A2 en de A58 zal gaan jakkeren, wordt het voor ons als inwoners veel lastiger om in te voegen. Niemand moet vreemd opkijken als juist daarbij verkeersslachtoffers zullen gaan vallen. Dit alles nog los van de extra fijnstof die wij als dorpsbewoners te verstouwen krijgen van het snel voortdenderende vrachtverkeer dwars door onze woonwijken heen.

Help mee dit onzalige N65-plan te voorkomen: dit plan is slecht, ondoordacht, te duur en ongezond! Ons stemadvies blijft vooralsnog om te stemmen op oppositiepartijen zoals CDA, D66 en SP. Doneer fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van Stichting Comité N65 OH voor onze advertentie-, flyer- en spandoekcampagnes en kostbare juridische procedures. Meer informatie is te vinden op: http://www.n65.nl/verkiezingen.htm

Comité N65.nl
bestuur@n65.nl

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …