N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

U kent het spreekwoord, de regering is radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Dat blijkt uit die breedgedragen N65-motie in de Vughtse Raad van 1 februari 2024 die voor de lange termijn het VKA+ niet meer noemde bij naam en op de korte termijn tal van waarschijnlijk veelal onhaalbare plannen presenteerde met onduidelijke financiële dekking.
Inmiddels blijkt dat 14 maart a.s. een Plan van Aanpak zou worden gepresenteerd aan de Stuurgroep N65 met het accent op kortetermijnmaatregelen. Gezien de vele randvoorwaarden is het de vraag wat daarvan terecht zal komen of dat het alleen een doekje voor het bloeden betekent voor uitstel van een goede langetermijnoplossing.
Wat betreft de langetermijnoplossing heeft het Comité N65 gereageerd op het antwoord van de Stuurgroep op onze 22 vragen. Uit die reactie blijkt grote ‘vooringenomenheid’ bij de TaskForce en Stuurgroep. Liefst 7 keer is dit concreet onderbouwd met als conclusie dat er maar twee goede langetermijnoplossingen voor de N65 zijn: Zuidtangent of ondertunneling deels gefinancierd door tolheffing. VKA+ is een doodlopende weg die het huidige voortijdig sterven door verkeersgerelateerde luchtverontreiniging niet alleen continueert maar zelfs verergert.

Zie meer details op: http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …