N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

De N65 wordt een opera in drie bedrijven. Eerste bedrijf, de ‘ouverture’, is net afgelopen in de vorm van het door de Raad van State afgeblazen oude VKA+ en pogingen dat te doen herleven via de TaskForce. B&W wil het TaskForce-voorstel VKA+ als uitgangspunt nemen. Gemeentebelangen probeerde in de voorgaande commissievergadering iedereen af te serveren met van Woesik’s oude hobby, het door de Raad van State afgeschoten VKA+. Dit keer met het argument dat Rijkswaterstaat nu eenmaal dat VKA+ wil en Vught zich daar beter bij kan neerleggen om de Rijksbijdrage niet in gevaar te brengen. Volgens Gemeentebelangen is een tunneloplossing veel te duur en geeft de Zuidtangent milieuproblemen. CDA stelde dat het VKA+ niet voldoet aan de afgesproken doelstellingen, met name de kruising bij de Helvoirtseweg in Vught is een pijnpunt voor het CDA. PvdA/GL stelde dat het huidige VKA+ heel andere uitgangspunten hanteert dan het eerdere VKA+ (geen 2.000 auto’s meer maar 16.000, geen 0 mol stikstoftoename maar 9 mol per hectare). De wethouder heeft opgeroepen tot één raadsbrede formulering, om sterk te staan tegenover de provincie en het Rijk.

Op donderdag 1 februari stond dit alles op een overvolle raadsagenda en begon het middenstuk, veelal het ‘scherzo’ genoemd. Dit is geen scherts, want die breedgedragen motie kwam er, min of meer uit wanhoop. Maar die motie bleef heel vaag en noemt zelfs het VKA+ niet meer bij naam. Maar wel de noodzaak voor de lange termijn recht te doen aan de oorspronkelijke kerndoelen. Voor de korte termijn tal van waarschijnlijk veelal onhaalbare plannen met onduidelijke financiële dekking en de opdracht aan B&W een plan van aanpak te presenteren voor eind 2024. Wij zijn benieuwd naar de ‘finale’ van deze opera.

Inmiddels zijn er nieuwe inzichten. De PVV, VVD, NSC en BBB bleken recent in de Tweede Kamer 100 miljoen euro over te hebben voor een rondweg bij het dorp Mariënheem (Raalte/Salland), ondanks milieuproblemen. Dit om een eind te maken aan de snelweg door het dorp aldaar. Ook blijkt dat via tolheffing en private financiering twee tunnels in Vught en Helvoirt goed financierbaar lijken. Daarnaast kwam er antwoord van de TaskForce op onze 22 vragen en onze eerste reactie. Klik hier meer details.

Corneel Spil,
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …