N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Helaas! Nog steeds geen ‘witte rook’ van de Task Force N65. Vandaar wat ander nieuws. Het spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. En we hopen en verwachten uiteraard dat de Task Force N65 het vertrouwen herwint dat bij het onzalige oude voorstel van de open tunnelbak dwars door Vught en Helvoirt verloren was gegaan. Maar die dwaze oplossing is nog steeds een optie. Daarom is het laatste nieuws over luchtkwaliteitsnormen niet onbelangrijk.

Zoals iedereen weet, is inademen van verontreinigde lucht slecht voor de gezondheid. In Nederland 7.440 vroegtijdig overledenen + 76.000 verloren levensjaren. Zie in www.n65.nl/ETC-HE-2022-10_Eionet_report_HRA_FINAL_28-11-2022-1.pdf de tabellen 3.1/3.2. Vandaar dat de normen over luchtverontreiniging steeds verder worden aangehaald. In dit kader zijn vier zaken van belang: A. de huidige EU normen, B. de nieuwe EU normen, C. de laatste WHO wereld normen en D. de huidige toepassing in Nederland via de https://www.cimlk.nl/kaart van RIVM. Die laatste kaart laat nu via blauwe bolletjes, voorheen groene vinkjes zien, dat bijna overal in Nederland geen normen luchtkwaliteit worden overschreden . Ook niet bij de N65. Maar pas op! Kijk naar de normen op www.n65.nl/Normen-Luchtkwaliteit-2023.pdf. Daar ziet u twee zaken.

A. De EU normen worden flink aangehaald. NO2 en PM10 jaargemiddelden bijv. gaan binnenkort van 40 μg/m3 naar 20 μg/m3. Op het kruispunt Kennedylaan/N65 bijvoorbeeld is NO2 nu 21 en PM10 19. Bij NO2 is er dus nu al normoverschrijding bij de nieuwe EU norm.

B. De WHO normen zijn ook flink aangehaald. Voor NO2 is het jaargemiddelde nu 10 µg/m3 , voor PM10 geldt een jaargemiddelde van 15 µg/m3. Het EU doel is om de WHO normen z.s.m, te halen want die WHO normen representeren het best de afwezigheid van gezondheidsrisico’s. Maar het verschil tussen de WHO-norm en nieuwe EU-norm is wel erg groot. Bij NO2 is de nieuwe EU-norm 20/10=100% lager, bij PM10 20/15= 33% lager. Maar bij PM2.5 liefst 10/5=200% lager!

Maar er is ook nog een veel groter ander probleem dat we hebben aangekaart bij de RvS. Zoals iedereen weet kun je met modellen alles bewijzen. En dat doet RIVM ook. Als je kijkt naar de RIVM-kaart, zie je dat alle verkeer op de N65 ineens geen NO2, PM10 en PM2.5 meer produceert. Toch wel wonderlijk! Als een auto over de weg rijdt komt ook fijn stof vrij, opdwarrelend stof of resuspensie. Volgens veel bronnen evenveel of meer als de directe uitstoot van autoverkeer. Daar wil RIVM geen rekening mee houden. Toch wel vreemd! Op die RIVM kaart zie je ook dat die blauwe bolletjes vaak verder dan 10 meter van de wegrand liggen. Opmerkelijk als de EU voorschrijft altijd te toetsen binnen 10 meter van de wegrand en de RvS meent dat dit voorschrift alleen geldt als daar bebouwing ligt. Merkwaardig is ook dat de RIVM-kaart overdag, bij meer verkeer, minder fijn stof laat zien en ’s nachts, bij minder verkeer, des te meer. En zo zijn er nog veel meer zaken die aantonen dat het huidige Aerius/Ops model van RIVM voor verkeersgerelateerde uitstoot totaal niet deugt. Voor details zie http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm op 18 April 2023. Onbegrijpelijk dat we over zulke elementaire zaken zolang moeten procederen!

Corneel Spil,
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …