N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Helaas! Nog steeds geen nieuws over de N65. Vanuit de informatiegroep N65 begrepen wij dat eind volgende maand ‘witte rook’ te verwachten is. Hopelijk vormt dat de opmaat tot participatie, met name ook voor ‘tijdelijke’ maatregelen. Want wat zijn die hard nodig!

Maar indirect is er wel enig nieuws. Een van de deelnemers aan de informatiegroep N65 heeft een fraai plan ontworpen voor de N65: zie https://www.samenvoorvught.nl/?q=node/89. Dat plan maakt van de N65 een parkweg die het wonen, werken en recreëren in een parkachtige omgeving mogelijk maakt door de auto als gast in het park toe te laten. Wel met maximaal 50 km per uur in de bebouwde kom, 60 km daarbuiten en 60% minder verkeer dan de dagelijks 50.000 nu. Dat plan ziet iedereen in Vught natuurlijk wel zitten. Het is ook veruit de goedkoopste oplossing uit de 4 alternatieven : VKA+ (open tunnelbak), Zuidtangent 2×1 en 2×2, Boortunnel(s) en Afwaardering.

Maar de praktische vraag rijst vervolgens, waar blijven die 60% auto’s die niet als gast in het park worden toegelaten. De enige oplossing is over de A59 en Waalwijk, circa 10 km om dan wel die 60% auto’s de deur uit doen en de benenwagen, fiets en openbaar vervoer meer en vaker gebruiken. En daar zit het probleem want dit streven is erg nobel maar uit alle enquêtes blijkt dat weinig men¬sen hun auto de deur uit willen doen. En 60% van dagelijks 50.000 dwingen om te rijden zal niet lukken en betekent nog meer opstoppingen en een grote maatschappelijke kostenpost. Wij hebben daarom voorgesteld om de Zuidtangent te koppelen aan dit Parkwegplan zodat die 60% er zelf belang bij heeft om die 2,25 km omweg te nemen om zo 4 minuten extra reistijd op de oude N65 te besparen.

Er is ook ander indirect nieuws over het stikstofprobleem van belang. Het RIVM wil niet langer verantwoordelijkheid dragen voor het huidige gebruik van het AERIUS model voor het verlenen van vergunningsaanvragen. RIVM stelt dat zij “als wetenschappelijk instituut niet direct betrokken is bij de vergunningverlening en de keuzes die daarvoor door het bevoegd gezag gemaakt worden”.

Naast stikstof speelt het AERIUS model dezelfde rol voor fijnstof. Daarmee zijn de ‘groene vinkjes’ berekend vlak langs de N65, ondanks overweldigend wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat verkeerswegen met meer dan 10.000 voertuigen per etmaal binnen 300 meter aantoonbare volksgezondheidsrisico’s veroorzaken.

Het RIVM heeft recent bij Tata Steel een rapport opgesteld over de gezondheidseffecten in de buurt van die fabrieken. Kan het RIVM niet een vergelijkbaar rapport maken voor de N65? Een dergelijk rapport kan eraan bijdragen deze drukke verkeersader dwars door onze dorpen te verbieden.

Wij hopen van harte dat een overheidsorgaan die de volksgezondheid van haar burgers serieus neemt, een concreet verzoek in gaat dienen bij het RIVM om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat een drukke verkeersweg niet dwars door een dorp hoort te snijden.

Als u tijd of geld kunt vrijmaken ons te helpen voor die betere N65-oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05 RABO 0106 4944 22.

Corneel Spil,
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …