N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Hopelijk heeft u van een prettige vakantie genoten zonder bosbranden en 40+°C in de schaduw. Het kabinet is gevallen over de asielkwestie en de belangrijkste partijleiders hebben besloten hun oude plek in de politiek te verlaten. In het najaar volgen verkiezingen, tijd voor wat nieuws. Dan zal blijken of het oude gezegde opgaat ‘de regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos’.

Datzelfde geldt ook voor de N65. Op onze brief aan de Stuurgroep N65 volgde geen antwoord. Wel volgde een algemene reactie met een mededeling aan de informatiegroep N65, geen klankbordgroep dus. Verkort weergegeven luidt die reactie: “de resultaten van de berekeningen – en een goede onderbouwing van de diverse opties voor de aanpak van de N65 – zijn noodzakelijk voor een succesvolle vervolgbijeenkomst. Daarom hebben we als gemeente besloten het overleg te verzetten naar maandag 28 augustus 19.00 uur.”

We zijn benieuwd naar die goede onderbouwing van de diverse opties voor de aanpak van de N65. Zoals bekend kun je met sommetjes veel kanten heen. Naar onze mening, gebaseerd op een onderbouwde inschatting, is alleen voor de Zuid tangent en voor twee boortunnels sprake van een (flink) positieve MKBA. Daar valt niet over te twisten hoe je ook sommige van de gemaakte veronderstellingen (rente%, afschrijving, onderhoud, sterfte/ziekte via voli’s/quali’s, reistijd, uurwaarde, reiskosten etc.) aanpast binnen de grenzen van de redelijkheid.

Helaas bleken een aantal andere deelnemers aan de informatiegroep N65 een andere mening toegedaan. Het meest sympathieke alternatief is natuurlijk het afwaarderen van de N65 naar zeg 50km per uur. Maar we kregen geen antwoord op de vraag hoe je dat technisch kunt afdwingen zonder nog meer opstoppingen, vertragingen en roodrijders. Laat staan een antwoord op de vraag wat de maatschappelijke lasten zijn als je tienduizenden weggebruikers dwingt de circa 10 km omweg over de A59 te gebruiken. Dat loopt al snel in de vele honderden miljoenen.

De milieuclubs in de informatiegroep menen dat niets doen de beste oplossing is. Want voor de Zuid tangent wordt 11,55 km nieuwe weg aangelegd en dat kost ‘natuur’gebied. Die twee boortunnels trekken meer verkeer aan en dat meerdere verkeer gaat langs natuurgebied de Leemkuilen. De milieuclubs willen iedereen op de fiets, in de regiobus/trein en wandelend naar je werk! Heel sympathiek en gezond maar o.i. weinig realistisch met al die forenzen in Vught en Helvoirt, laat staan alle doorgaand (buitenlands en transport) N65 verkeer. Dat niets doen betekent wel heel realistisch dat vele omwonenden langs de N65 eerder zullen overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen door verkeersgerelateerd fijnstof. En die maatschappelijke lasten lopen al snel op tot in de vele honderden miljoenen.

Hopelijk laat de Stuurgroep N65 en de Raad in Vught het gezonde verstand prevaleren. In de volgende aflevering hopen we die goede onderbouwing van de diverse opties voor de aanpak van deN65 van de Stuurgroep mede te kunnen delen. Dan zal blijken of in Vught “de regering radeloos, het volk redeloos en de N65 reddeloos” is.

Als u tijd of geld kunt vrijmaken ons te helpen voor die betere N65 oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05RABO 0106494422.

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …