N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Het was een lange weg, maar het lijkt de goede kant op te gaan met de N65. Uit overleg in de Raad op 16-3-2023 over de N65, het Duidingsdebat, bleek dat de Raad vrijwel unaniem, BD-citaat, concludeerde: “Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de nodige aanpassingen.” Ook bleek dat B&W voornemens is om nu eindelijk meerdere N65-opties serieus te gaan onderzoeken. 1. Huidig ontwerp met optimalisaties. 2. Tunnel. 3. Zuidtangent (N65 – A2) en 4. Afwaarderen huidige N65 naar 50km/u binnen bebouwde kom.

Vraag is nu hoe dat wordt omgezet in daden. Om B&W een handje te helpen is deze brief op 23-3-2023 aan de Raad geschreven.

Vervolgoverleg in de Raad vindt plaats op donderdag 6 april. Alsdan zal besloten worden of en hoe de opdracht aan de Task Force N65, conform ons advies, beter wordt omkaderd en ingeperkt. We zijn benieuwd welke van onze suggesties wordt overgenomen.

Het staat wel vast dat D66 (3), PvDA-GL (4), CDA(3), SP (1), Prog-Lib (1) en Rasenberg (1) zich zullen verzetten tegen opkrikken van het oude tunnelbakplan. Daarmee bestaat een meerderheid van 13 in de raad van 23 leden. De positie van VVD (4) en GL (6) is nog niet helemaal duidelijk. Maar hopelijk wint ook bij hen het gezond verstand en inzicht dat het te gek is voor woorden om voor > 180 Mio een open tunnelbak in Vught te graven met een negatieve kosten-batenanalyse in de tientallen miljoenen onder het mom dat door die beperking van het aantal oversteekpunten een eind komt aan de splitsing van Vught, etc.

Op het moment van schrijven staat vast dat van de 4 andere belangengroepen die zich ook tegen het oude plan keerden (IVN/NMV , SamenVoorVught, VP en Vught Structureel), SamenVoorVught en VP ook hun contacten in de raad gaan inzetten om het oude N65-plan definitief ten grave te dragen.

Nieuw in deze discussie dat voor het eerst in Nederland automatische tolheffing is gerealiseerd bij de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Voor de financiering van echte tunnels, liefst boortunnels in Vught en Helvoirt, is dat waarschijnlijk onontbeerlijk. Met 50.000 auto’s per weekdag en €1 tol per rit, (50.000x€1×365=) €18,25 Mio per jaar, kom je een heel eind.

Inzake onze oude slagzin, Veilig en Gezond. N65 onder de Grond! zijn drie inzendingen binnen gekomen. De stemmen staakten zodat het bestuur besloten heeft de voorkeur te geven aan de slogan/slagzin: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …