N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Na onze laatste publicatie stuurde B&W deze Raadsinformatiebrief. Bijgevoegd was een analyse van Pels Rijcken, de landsadvocaat, en een tijdpad. Uit dat tijdpad blijkt dat op 9 maart (fractievoorzitters) en op 23 maart (raad) nader overleg plaatsvindt.

De analyse van Pels Rijcken adviseert opkrikken van het verworpen N65-plan als eenvoudigste weg. Onze eigen analyse van dat advies toont de eenzijdigheid daarvan aan. Concludeert zelfs dat een nieuw opgekrikt N65-plan opnieuw tot veel weerstand leidt met hoogstwaarschijnlijk een afgekeurd bestemmingsplan als gevolg van alle aspecten die Pels Rijcken over het hoofd zag. Ook het feit dat informateur Prick adviseerde de coalitiecrisis op te lossen door een nieuwe coalitie met Gemeentebelangen, groot voorstander van het oude reconstructieplan, wekt de suggestie dat opkrikken van het verworpen N65-plan de politieke voorkeur kan krijgen. Opnieuw zou zo bedrijfsblindheid leiden tot een dom besluit.

Het lot van een nieuw opgekrikt N65-plan is bezegeld als opnieuw zonder goed overleg met belangengroepen en zonder deugdelijk onderzoek naar de beste alternatieven via maatschap­pelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) , besluiten worden genomen. Een nieuw opgekrikt N65-plan garandeert, net als het oude plan, een sterk negatieve MKBA-uitkomst in de tientallen miljoenen. En de twee alternatieven, tunnels in Vught en Helvoirt en zeker de Zuid-tangent, kennen positieve MKBA’s in de honderden miljoenen. Simpelweg door rekening te houden met de maatschappelijke kosten van luchtverontreiniging door voortijdige sterfte na voorafgaande gezondheidsproblemen, waardestijging woningbezit en gebiedsontwikkeling.

Het oude plan was het resultaat van bedrijfsblindheid bij Rijkswaterstaat waar ingenieurs alle milieuaspecten van drukke snelwegen door bebouwde kommen miskennen. Ondanks het feit dat hun eigen economische collega’s hier schrijven: “De Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s van PBL en CPB vormen een belangrijkste uitgangspunt voor MKBA’s in het fysieke domein. De WLO-scenario’s geven inzicht in toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkelingen en bevatten een bandbreedte (WLO-Laag en WLO-Hoog). De toepassing van WLO-scenario’s bij MKBA’s in MIRT verkenningen is verplicht: hiermee worden primair onzekerheden van de uitkomsten in kaart gebracht.” De N65-leefomgeving is al beroerd. Het oude N65-plan maakte dat nog slechter door nog meer verkeer er nog sneller doorheen te jagen.

Informateur Prick stelt terecht in zijn advies dat heel veel te verbeteren valt in de bestuurs­cultuur in Vught en spreekt zelfs over “afrekensentimenten uit het verleden”. Dit N65-project was dan ook een les hoe het niet moet. En een nieuw N65-besluit via uitruilspelletjes tussen politieke partijen zoals na de laatste verkiezingen, is zeker niet de goede weg. Graag spreken we de wens uit dat de nieuwe N65-besluitvorming een les mag zijn hoe in goed overleg gebaseerd op zakelijke argumenten een goed besluit tot stand kan komen.

Inzake onze oude slagzin, Veilig en Gezond. N65 onder de Grond! zijn drie inzendingen binnengekomen. We zullen degenen die zich inschreven op onze nieuwsbrief, uitnodigen een jury daartoe te vormen. U kunt u inschrijven op http://www.n65.nl/N65-FormInschrijven.htm. En als u tijd of geld kunt vrijmaken voor die betere N65-oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05 RABO 0106494422.

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …