N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Onze vorige aflevering kondigde een formeel verzoek aan om een gang naar de rechter mogelijk te maken. Dit met als doel zo snel als mogelijk een goede langetermijnoplossing N65 (Zuidtangent of twee boortunnels) te realiseren. Dat verzoek is aangetekend en per mail op zes juni 2024 verzonden aan de minister I&W, PS Brabant en B&W Vught.

Behoudens verwijzingen naar onze eerdere nooit beantwoorde correspondentie, herhaalde dat schrijven de volgende niet te ontkennen feiten: A. opstoppingen N65 veroorzaken onnodig omrijden over de A59 en onnodige stikstofbelasting op drie Natuurgebieden waar de KDW waarden al zijn overschreden. B. De aangekondigde Korte Termijn Maatregelen (KTM) maken dat stikstofprobleem nog erger. Sanctie stikstof: Habitat Richtlijn. En tot slot C. een drukke weg door bebouwde kommen zoals de N65 heeft gezondheidseffecten bij omwonenden. Sanctie fijnstof: art. 8 EVRM.

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. In de laatste week van juni kregen we ineens een telefonische bevestiging van de verantwoordelijke ambtenaar dat we antwoord zouden krijgen op ons formele verzoek. Per mail ontspon zich daarna een discussie over wanneer. Ons laatste antwoord op de laatste werkdag van juni ziet u geanonimiseerd in onderstaande cursieve tekst.

“Dank voor uw snelle reactie per omgaand. Per omgaand hierbij ons commentaar.
Wij begrijpen dat u het antwoord op ons verzoek moet afstemmen met uw N65 partners en daarbij ’tijdig’ en ‘zorgvuldig’ moet zijn. Maar sinds maart 2024 probeerden wij de overheid duidelijk te maken dat de gezondheid van omwonenden N65 en plantjes en diertjes in drie Natura 2000 gebieden onnodig in gevaar blijft. Ook wordt duidelijke regelgeving door de overheid niet nageleefd. Wij betreur¬den uiteraard het dreigement van een rechtsgang daarbij te hebben moeten inzetten maar zagen geen andere keus.
Ons verzoek betrof een beginselakkoord over de Zuidtangent of twee boortunnels. VKA+ valt sowieso af door gezondheidseffecten en het MKBA resultaat. De Zuidtangent kost aanzienlijk minder dan het nu beschikbare budget. Twee boortunnels kosten meer maar het Comité N65 neemt op zich financiers voor dit extra geld te vinden als die 180 Mio budget wordt geïnvesteerd in een exploitatie BV op basis van tolheffing. Lastige keuzes kortom! Laat de Raad dat maar beslissen. Dit brandende milieu¬probleem speelt al sinds 2005. Tijd voor effectieve actie!
Graag bereid tot nader overleg. Maar mogen wij uiterlijk eind volgende week van u horen?”

Nu mag u raden! Gaat dat antwoord voornoemde feiten A., B. en C. erkennen door een snelle N65-oplossing via dat beginselakkoord of gaat dat antwoord ..? Wij zijn benieuwd.

Voor de laatste ontwikkelingen, zie http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm.

Corneel Spil,
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …