N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, B&W, de Stuurgroep N65 en PS geen kans zien de benodigde lastige keuzes te maken. Er lag een Plan van Aanpak KTM geschreven door Antea van liefst 37 pagina’s met als doel eind dit jaar duidelijkheid te verschaffen over het benodigde nadere onderzoek, draagvlak en financiering. Dit alles voor KTM’s die binnen drie jaar gerealiseerd kunnen worden en een toekomstige realisatie van het VKA+ niet in de weg staan. Nieuwe onderzoeken en participatie werden daartoe aangekondigd, want er zijn inderdaad strijdigheden tussen bijv. een (tijdelijke) maximumsnelheid 50 km/uur N65 binnen bebouwde kom, enkele fietstunneltjes etc. en de doelstellingen. Fraai Plan van Aanpak om te verbloemen dat de raad, B&W, de Stuurgroep N65 en PS de weg kwijt zijn in dit dossier. Een brief aan de raad met simpele sommetjes om duidelijk te maken dat afwaarderen een stikstoftoename van 44 mol/ha kan betekenen en daarnaast € 1.172 Mio maatschappelijk verlies betekent door extra omrijden A59, mocht ook al niet helpen.

Al eerder schreven we hier dat de modellen waarop het besluit berustte om de N65 voorlopig maar de N65 te laten vanwege het stikstofprobleem kant noch wal raakten. Een goede aanpak van de N65 (Zuidtangent of twee boortunnels) vermindert juist de stikstofbelasting in drie Natura 2000-gebieden. Want beperkt het onnodig omrijden over de A59. Daar zijn al normoverschrijdingen en dan dwingt de Habitat Richtlijn tot ingrijpen. Daarbovenop komt een belangrijk recent EU-arrest over KlimaSeniorinnen. Vanuit het gezichtspunt menselijke gezondheid (fijnstof) moet nu overal waar de overheid nalatig is effectief beleid te implementeren, worden ingegrepen!

In diverse aangetekende brieven hebben we de raad, B&W, de Stuurgroep N65 en PS er indringend op gewezen dat snelle actie vereist is en vergeefs herinneringen gestuurd Nu blijkt dat dit alles op dovemansoren stuit, resteert geen andere oplossing dan een gang naar de rechter. In juni zullen we daartoe verzoeken indienen bij B&W en PS over de noodzaak gezien de Habitat Richtlijn en KlimaSeniorinnen zo snel als mogelijk een goede langetermijnoplossing N65 (Zuidtangent en twee boortunnels) te realiseren.

Voor alle details, zie http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm.

Corneel Spil, Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Terrassen in Vught

Onlangs hoorde ik dat een enthousiaste ondernemer in het Vughtse Hart in Vught géén terras …