N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Lastige keuzes voor de overheid. Gebleken is dat de modellen waarop het besluit berustte om de N65 voorlopig maar de N65 te laten vanwege het stikstofprobleem kant nog wal raakten. Een goede aanpak van de N65 (Zuidtangent of twee boortunnels) vermindert juist de stikstofbelasting in drie Natura 2000-gebieden. Want beperkt het onnodig omrijden over de A59. Daar zijn al normoverschrijdingen en dan dwingt de Habitat Richtlijn tot ingrijpen.

Daarboven op komt een belangrijk recent EU-arrest over KlimaSeniorinnen. Vanuit het gezichtspunt menselijke gezondheid moet nu overal waar de overheid nalatig is effectief beleid te implementeren, worden ingegrepen!

En tot slot besloot de overheid de belastingreductie op buitenlandse werknemers te verminderen. Toen ASML dreigde daarom deels naar het buitenland te verhuizen, slaagde een succesvolle ASML-lobby er naar zeggen in om voor tienduizenden nieuwe werknemers huisvesting af te dwingen en betere verkeersverbindingen. En dat betekent meer verkeer, meer stikstof en ook meer fijnstof. Om hoofdpijn van te krijgen als overheid.

Hoe dan ook, dwingt een en ander tot een goede aanpak van de N65 op korte termijn. Om dat proces te bevorderen, hebben we eerder brieven hierover geschreven aan de Gedeputeerde Milieu en de N65 TaskForce. Toen geen reactie kwam, zijn recentelijk herinneringen verstuurd. Als blijkt dat die ook op dovemansoren stuiten, resteert geen andere oplossing dan een gang naar de rechter.

Het bewijs over dovemansoren bij de TaskForce zal binnenkort blijken uit hun reactie! Voor alle details, zie http://www.n65.nl/N65-Nieuws.htm.

Corneel Spil,
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Sterker met Elkaar

Op donderdag 6 juni vinden de verkiezingen plaats voor het Europese Parlement. Ook nu gaan …