N65 Het echte verhaal; MKBA voor dummies

In 2009 ging Vught voor een volledige ondertunneling. Nu, 12 jaar later, worden we opgescheept met een open tunnelbak waar niemand iets aan heeft, ook het Rijk niet. Volgens het verplichte, door 2 externe bureaus gecontroleerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de baten. Letterlijk geeft dit rapport aan dat de kosten-batenratio (85/130) 0,65 is, dus dat voor iedere geïnvesteerde euro er maar 0,65 euro baten zijn voor het gehele project (zie MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren, Vergelijking VKA met MKBA, 1 juni 2016 pag. 7):

Ruimtelijk effect bewoners:                     -1                       Vught
Ruimtelijk effect weggebruikers              +                       N65 weggebruikers
Reistijd                                                         60                      N65 weggebruikers
Reiskosten                                                   12                      N65 weggebruikers
Betrouwbaarheid                                       15                      N65 weggebruikers
Oversteekbaarheid                                      3                        Vught
Verkeersveiligheid omrijden                   – 6                        Vught
Verkeersveiligheid oversteken                  +                       Vught
Geluid                                                            0                        Vught
Uitstoot                                                         1                        Vught
Totaal baten                                               85 miljoen         -3 miljoen
Totaal kosten                                           130 miljoen          11 miljoen

Als je het gedeelte van Vught hieruit haalt dan is de kosten-batenratio: -3/11 = – 0,3. Dit betekent dat iedere euro die Vught NIET investeert in dit project, 300.000 euro oplevert! Ook blijft Vught 6 miljoen veiliger! Of als je de baten als verdeelsleutel zou hanteren voor de kosten, zou Vught 3 miljoen moeten krijgen in plaats van 11 miljoen moeten investeren om er neutraal uit te springen (maar wel 6 miljoen veiligheid inleveren tegen 3 miljoen oversteekbaarheid).

Daarbij komt nog dat:

  • De oversteekbaarheid hier niet juist is weergegeven. Doordat er 50% van de oversteekbaarheidsmogelijkheden verdwijnt wordt de oversteek juist lastiger en zeker gevaarlijker voor fietsers die nu door stoplichten worden beschermd maar straks minimaal 4 keer (vracht-) verkeer moetenkruisen op onoverzichtelijke punten.
  • De reistijdwinst voor de N65 weggebruikers eigenlijk zou moeten worden gesaldeerd met de reistijd die de Vughtenaren vanwege het omrijden en de drukte, erbij krijgen.
  • Ook is het aspect fijnstof in deze vergelijking niet meegenomen. Deze zal voor de Vughtenaren, naast de toegenomen verkeersdrukte en dito ongelukken, de levensverwachting nadelig beïnvloeden.
  • Betrouwbaarheid is een term die er mijns inziens later bij verzonnen is om het geheel nog iets minder slecht te laten zijn. Hier is echter veel op af te dingen aangezien men nu weet waar men moet stoppen en straks, na de ingreep tijdens spitsuren plotseling met files op de N65 wordt geconfronteerd vanwege de drukkere afritten naar Vught (aantal van 6,5 naar 3) die ook nog met 2% naar 6 meter omhoog gaan waarbij bovenaan het zicht wordt geblokkeerd en men al met de neus op het voetpad staat alvorens zicht op de fietsers te krijgen die met grote snelheid voorrang nemen (zie rotonde De Witte).

Nu zult u zeggen dat deze oude MKBA op het VKA is gebaseerd en niet op het VKA+. Dat is waar, maar gevraagd naar een nieuwe MKBA was steevast het antwoord dat het verschil voor Vught gering zou zijn. Wat we wel zien is dat de kosten voor Vught van 11 miljoen naar 32 miljoen zijn verhoogd en de baten nauwelijks zijn gewijzigd. Dus voor Vught is de totale situatie nog onvoordeliger geworden dan toen ten tijde van het VKA.

Dan vraagt u zich oprecht af, waarom is men doorgegaan met het uitvoeren van dit plan als er in het begin al een haalbaarheidsonderzoek ligt dat zo negatief is? Ja, daar kan ik mijn hoofd ook nog niet omheen krijgen, zeker niet nadat mij gebleken is dat dit haalbaarheidsonderzoek niet ter beschikking is gesteld aan de besluitvormers ten tijde van besluitvorming. Maar ja, als ik onlangs nog een PVDA prominent hoorde zeggen dat het MKBA voor de minister is en niet voor ons, dan begrijp ik langzamerhand niet waarom deze personen in de gemeenteraad zitten. Zij doen mogelijk veel goede dingen, maar deze materie is hen helemaal boven het hoofd gegroeid en zij kunnen daar niet mee omgaan.

Als ik mijzelf een nieuw onderwerp wil eigen maken dan koop ik het boekje Voor Dummies (bijvoorbeeld Beleggen voor Dummies). Ik verzoek de betrokkenen het boekje Investeren in Vastgoed voor Dummies te lezen en daarna nogmaals eens goed in te lezen over de gevolgen van dit desastreuze plan. Als ik zie welke mooie investeringen worden gedaan bij de IJzeren Man en in Cromvoirt om Vught een groene leisure gemeente te maken begrijp ik niet dat dit imago door De Raad wordt afgebroken met een open tunnelbak waar niemand, zelfs Het rijk en de Provincie iets aan heeft en die de leefbaarheid zeer negatief beïnvloed.

Wilt u meehelpen dit plan van tafel te krijgen dan verzoek ik u zich aan te melden bij Vught Participeert via de website  https://www.vughtparticipeert.nl/member/

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …