N65 geheime rapporten: is Vught Structureel ook de weg kwijt?

Naast de heer Van Woesik die beweert dat de leefbaarheid van Vught door de N65-aanpassingen zal verbeteren, vertelde Marianne van Erp van Vught Structureel onlangs tijdens een interview op NOVO3 dat de huidige plannen voor de N65 “in zijn algemeenheid goed zijn voor Vught”. Jammer dat niet werd doorgevraagd waar zij deze uitspraak op baseert. Zijn er nog meer geheime rapporten?

De logica is dat door het afsluiten van een aantal op- en afritten van en naar de N65 minimaal 100.000 extra (naast de autonome groei) kilometers per jaar door Vught gereden zal worden met dientengevolge veel meer ongelukken, luchtvervuiling en verkeersopstoppingen. Dit verzin ik niet, dit is heel goed onderzocht door het Rijk en onafhankelijke onderzoekbureaus (zie MKBA).

Na roken is fijnstof de belangrijkste doodsoorzaak in met name Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er vallen in Nederland meer dan 12.000 doden per jaar. Daarom richten veel gemeenten milieuvriendelijke zones in. En wat doet Vught? Vught pompt veel meer verkeer (gemiddeld 25% meer en op sommige wegen zelfs een 4-voud) in het onderliggende wegennet dicht langs kinderrijke wijken, er komen meer stoplichten, het aantal kruisingen tussen fietsers en voertuigen wordt fors vermeerderd en wegen krijgen hellingshoeken van 2% waarbij met name op de oversteken en op de 3 uitritstroken veel stop- en optrekbewegingen worden gemaakt door vooral (volle) vrachtwagens. Dit is de beste manier om fijnstof, Stikstofdioxide en CO2 in het milieu te krijgen. Waar we nu al met Vught in de hogere regionen zitten met 19,7 μg/m3 (Stikstofdioxide) en 19,8 μg/m3 (Fijnstof) worden we dan kampioen van Nederland. Chapeau! Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel mensen vroegtijdig zullen overlijden met deze maatregelen? Is hier überhaupt grondig onderzoek naar gedaan? Waarom niet?

Maar waarom wordt dit plan voor de N65 dan mogelijk toch uitgevoerd?
Dat is de grote vraag waar ik geen antwoord op kan verzinnen. Zeker niet omdat er heel veel nog onduidelijk is aan het plan. Zelfs het mogelijke geringe voordeel dat N65 gebruikers zullen krijgen is discutabel omdat ik vrees dat de N65 zeker in de spitsuren geblokkeerd zal worden door de opritten naar Vught die vol staan met auto’s die moeten wachten op fietsers die voorrang hebben boven aan de oprit. Waarom is hier geen dynamische analyse van gemaakt? De wegcapaciteiten worden enorm beïnvloed door fietsers (zie rotonde bij De Witte) maar daar zie ik niets van terug in de berekeningen. Ook het feit dat als je de oversteek van De Bréautélaan-Martinilaan “slechts”1 meter hoog wilt laten zijn dan zal er tenminste 5 meter diep moeten worden gegraven (fundering N65: 60 cm, 480 cm vrije hoogte en 80 cm voor wegdek en brugoverspanning is samen 620 cm). Als je 2 meter dieper graaft en je gooit er een dak bovenop heb je een tunnel voor hetzelfde geld met daar bovenop een mooie landelijke weg met veel groen. Dan hoeft Vught niet helemaal op slot en hoef je ook de majestueuze eiken niet te kappen. Deze bestaande technologie is nota bene al door de provincie goedgekeurd. Dan hebben we een win-win-win situatie zoals die ook al in 2009 door Vught is voorgesteld aan de Provincie. Het bevreemd mij ook dat een dergelijk goed plan, uitgebreid beschreven in Van Knelpunt naar Knooppunt in 2009 zomaar van tafel is geveegd zonder dat er goed onderzoek naar is gedaan. Een volledige ondertunneling is immers de enige duurzame oplossing.

Zijn er dan ook voordelen aan dit plan?
Ieder nadeel heeft immers z’n voordeel. Mogelijke voordelen zijn dat de mondkapjes die nu niet voldoen tegen Corona-besmetting wellicht niet hoeven worden weggegooid omdat ze aan de Vughtse bevolking kunnen worden uitgedeeld. Of dat de fysieke conditie van veel Vughtenaren ten gevolge van de nieuwe wegen met hellingshoek fors omhoog gaat en er mooie skischansen of skatebanen ontstaan. Of dat men nu veel beter in staat is om de IC te bemannen als er veel Vughtenaren met luchtweg-klachten moeten worden opgenomen. Maar met zulke voordelen heb je geen nadelen meer nodig.

Ten slotte: u als raadsleden hebben medio 2016 het VKA goedgekeurd. Als dat toen zou zijn uitgevoerd (de tunnel van de Boslaan zat er nog niet bij) dan zou u zich nu geschaamd hebben voor het resultaat. Toentertijd had u nog het excuus dat u de informatie die nodig was om een goed besluit te nemen niet heeft gekregen en dat u bent misleid. Nu weet u wel beter. Nu kunt u kiezen voor een meer wetenschappelijke benadering in plaats van onderbuik- of Fingerspitzengefühl. Bovendien kunt u aan de heer Van Woesik alle details vragen. Hij beweert immers dat dit plan goed is voor Vught en zou precies moeten kunnen uitleggen waarom. Maar laat u zich dit keer niet misleiden. Ga eerst ook zelf onderzoek doen naar de beweringen en naar het enige duurzame alternatief van een volledige ondertunneling. Dit heeft u immers plechtig beloofd of gezworen. Ook is het zinvol kennis en kunde te benutten die nu bij de Vughtse bevolking aanwezig is. Gebruik die know-how en laat u inspireren door deskundigheid binnen onze gemeente hetgeen ook enkele jaren geleden al door mevrouw Saskia Heijboer van de VVD wijselijk is geopperd.

Onlangs kwam mij een boekje onder ogen getiteld Deep Democracy van Jitse Kramer met als kern:
Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zo veel mensen, met zo veel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego’s?

U zult de komende tijd merken dat er veel weerstand tegen het N65 plan zal zijn omdat veel burgers inzien dat het hen geen voordelen biedt maar wel veel geld kost (ten minste € 5.000 voor een gezin van 4 personen). Geld dat men beter aan de energietransitie kan besteden of nu nog nijpender om door de Corona-crisis te komen. Ook daar ligt voor u een grote uitdaging die nu veel belangrijker is dan de N65. Neem de tijd om eerst deze problemen het hoofd te bieden en wacht u eerst de gevolgen daarvan af om daarna gezamenlijk met ons burgers een goed plan voor de N65 uit te werken. Dit bent u aan uzelf en aan Vught verplicht. Ik wens u veel wijsheid toe.

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …