N65 en PHS: 2200 euro per man: zijn we gek geworden?

“Sinds kort zijn er nieuwe cijfers bekend over de bijdrage van Vught voor de PHS en de N65. Samen 2200 euro per persoon dus een gezin met 3 kleine kinderen betaalt 11.000 euro waarvan 7500 voor de N65 en wat krijg je ervoor? Over de voordelen van de PHS kan ik niet oordelen, over de N65 wel omdat uit het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek (nog gebaseerd op het VKA, maar is wezenlijk hetzelfde) blijkt dat er 130 miljoen euro (inmiddels al 165 maar mogelijk 200 miljoen euro) kosten zijn en 85 miljoen baten waarvan 87 miljoen euro ten behoeve van de N65 gebruiker en dus minus 2 miljoen euro ten goede komt aan Vught. Vertaald naar de huidige situatie betekent het dat Vught 36 maar meer waarschijnlijk 50 miljoen euro bijdraagt om er 2 miljoen op achteruit te gaan! Alleen de N65 gebruiker heeft een klein voordeel omdat de reistijd met enkele minuten wordt verminderd behalve in de spits. Een gering voordeel voor Vught zou bestaan uit een betere oversteekbaarheid, hetgeen ik sterk betwijfel gezien de halvering van oversteekmogelijkheden. Bovendien gaat Vught 6 miljoen euro onveiliger worden. Dus alle financiële ellende waarin wij ons in storten de komende 20 jaar resulteert alleen in het onveiliger maken van Vught en meer stank en geluidsoverlast. Tel uit je winst!
Je vraagt je werkelijk af: zijn we gek geworden?
De VVD stelt ons gerust: 2200 euro komt gewoon uit de lucht gevallen, opgevangen door windmolens. Gelooft u het? Normaal gesproken is de VVD de partij van de ondernemers, de mobiliteit en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Toch wordt de Vughtse ondernemer sterk benadeeld, de mobiliteit binnen Vught sterk verminderd en de verantwoordelijkheid bij de volgende generatie neergelegd. Ook zou je mogen verwachten dat er binnen de VVD wel ondernemers zijn die een haalbaarheidsonderzoek kunnen lezen. Deze is heel helder voor de N65: nooit doen, weggegooid geld!
En het Gemeentelijk Belang? Dat wordt helaas weggegeven aan het Rijksbelang en we betalen nog toe ook en veel!
Waar zijn de links intellectuelen van D66? Je zou verwachten dat dezen wel in staat zijn de onderliggende stukken en aannamen te begrijpen en te duiden. Maar waarom geen protest? Of strooit het animatiefilmpje over de N65 iedereen zand in de ogen? De virtuele drone vliegt op een relatief verkeersluw tijdstip langs de N65, het perspectief dus vanuit de N65 gebruiker i.p.v. de Vughtenaar. Als de drone over de binnenwegen van Vught zou vliegen zou je de realiteit voor Vught zien, waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Voor het mooie plaatje zijn de geluidsschermen weggelaten en zien we geen uitstoot van de volle vrachtwagens die zich omhoog kreunen om Vught binnen te komen op een 2% helling met bovenaan een fietspad met voorrang dat meteen verschijnt achter een blinde muur. Uiterst gevaarlijk! En dan spreek ik nog niet van de oude majestueuze eiken die gekapt zijn en de CO2 opnamecapaciteit die daarmee verdwijnt.
Is dit allemaal wel verstandig? Zijn de huidige bewindslieden capabel genoeg om dit soort grote, voor Vught heel erg bepalende projecten te beoordelen en te begeleiden? Je vraagt het je langzamerhand sterk af gezien de zeer summiere antwoorden die op veel nijpende en logische vragen zijn gegeven. Bijvoorbeeld: gezien de ellende met de rotonde bij De Witte is het dan verstandig om diezelfde soort rotondes boven de N65 te creëren waarbij vrachtwagen op een 2% helling moeten stoppen, optrekken, stoppen optrekken etc?
Hoe ziet de nieuwe kruising bij de Helvoirtseweg en de Van Voorst tot Voorststraat er straks werkelijk uit gezien het feit dat hier heel veel ellende gaat ontstaan en hoeveel kosten de aanpassingen die na de implementatie de wegen binnen Vught qua capaciteit en veiligheid weer op peil moeten maken?

De Stikstof- en Pfas-problematiek geven ons de tijd en kans om eens goed te overdenken waar we echt mee bezig zijn en of dit werkelijk slim is.
Gelukkig kunnen we het tij nog keren maar we moeten wel snel zijn. Ik stel voor dat we eerst nog eens de kosten en baten op een rijtje zetten, een MER laten uitvoeren (je wilt toch weten hoeveel doden er meer vallen als gevolg van de N65) en de werkelijke totale kosten over de komende 30 jaar in beeld brengen. Daarna eens kijken of we er verstandig aan doen dit project uit te voeren of even niets te doen, hetgeen volgende de haalbaarheidsanalyse zelfs beter is en veel voordeliger.
Langzaamaan worden ook de burgers zich bewust van de situatie en het zwaard van Damocles dat hen boven het hoofd hangt. De summiere informatieverstrekking en geringe transparantie zoals ook duidelijk blijkt uit de besluitvorming over de verharding van de Jagersboschlaan, heeft zelfs geresulteerd in de oprichting van vereniging Vught Participeert waardoor diegene die zich gehoord wil voelen op dit platform gehoor krijgt en antwoord op zijn of haar vragen al dan niet openbaar (wederom) gesteld aan de verantwoordelijke bestuurders met het dwingende advies binnen enkele weken duidelijke antwoorden te geven. U kunt het allemaal volgen op hun website www.vughtparticipeert.nl

Succes met de reflectie.”

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …