N65: Divide et impera

Verdeel en heers, 300 jaar voor Christus was deze politieke methode al bekend en de gemeente Vught past haar nog steeds graag toe. Eerst werd geprobeerd het onzalige bestemmingsplan voor de N65 snel door de gemeenteraad te loodsen, dankzij corona weinig inspraak. Maar door protest van o.a. Vught Participeert is de gemeente daar op teruggekomen en heeft een inspraakconstructie bedacht – om te voldoen aan de wettelijke procedures waardoor het proces dus niet hierop kan stuklopen – waarbij de insprekers één voor één per brief, geluidfragment, inbellen of live hun zegje mogen doen. Toegegeven, het is zeer creatief bedacht, maar de oude politieke methode ligt er nu wel heel dik bovenop. Het zou de gemeente sieren om eindelijk, na zovele jaren, eens eerlijk en open te zijn zonder dubbele agenda. Enerzijds de sier ophouden met inspraak en voorlichting, maar anderzijds iets heel anders doen en meelopen aan de hand van ProRail en RWS. Ben eerlijk en vertel of je echt wilt luisteren, of alleen maar doet alsof.

Stephan van den Broek
www.plan42vught.com

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …