Foto Jan Korpershoek

Monumentenorganisatie maakt zich zorgen over rijksmonument Haarendael

“De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het rijksmonument Haarendael te Haaren. Het gaat om het oudste gedeelte van het Grootseminarie van het bisdom Den Bosch. Het geheel dateert uit 1837 en volgende jaren en is ontworpen door H. Essens. De zorgen betreffen ook en met name de belangrijke kerk, een bakstenen kruiskerk met markante vieringtoren en stenen gewelven.

Na jaren van leegstand en onduidelijke bestemmingen is duidelijk dat bij dit complex monumentale waarden in gevaar zijn door het uitblijven van noodzakelijk onderhoud. Er is sprake van lekkende goten, hemelwaterafvoeren en daken, ontbrekend lood en noklood en het uitblijven van noodzakelijk schilderwerk. Ook het terrein met zijn parkachtige aanleg wordt slecht onderhouden.

Sinds een aantal jaren is er heldere jurisprudentie over het onderhoud van rijksmonumenten. Sinds 1 juli 2016 is ook de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden waarbij een onderhoudsplicht voor eigenaren van rijksmonumenten is opgenomen. Eigenaren die hun monumentale bezit in gevaar brengen door het uitblijven van onderhoud of een onjuist gebruik van hun pand, kunnen gedwongen worden om de belangrijkste gebreken aan te pakken. Ook eigenaren die hun pand verkeerd onderhouden kunnen aangeschreven worden.

Wij hebben de gemeente Haaren verzocht om op basis van de actuele jurisprudentie en de Erfgoedwet om over te gaan tot handhaving bij dit historische complex en de eigenaar in ieder geval te dwingen om te zorgen dat daken, goten en ramen wind- en waterdicht blijven om te voorkomen dat het verder in verval raakt.”

Norman Vervat

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …