Miljoenen-gesteggel versus gezond leefmilieu

Het is werkelijk verbijsterend te constateren dat het Vughts college slechts weet te reageren op een berekening die ‘Vught Participeert’ neerlegt over een haalbare tunnelvariant. Een variant, die voor in- en aanwonenden van Vught en ook Helvoirt zó veel méér te bieden heeft dan de huidige VKA+ variant voor de N65. Het is natuurlijk makkelijk ‘schieten’ op een transparante berekening. Een ‘miljoenen-gesteggel’ terwijl de VKA+ variant nauwelijks transparantie biedt; zelfs geen woord besteedt aan aspecten als leefbaarheid, verkeersellende en gezondheid.

‘Vught Participeert’ doet in haar schrijven een dringende oproep aan het Vughts college om gezamenlijk en constructief te zoeken naar een beter alternatief. Ook al zou de – transparante – berekening niet volledig zijn, of zelfs op eenzelfde niveau uitkomen als de VKA+ variant, dan nóg moet dit van ondergeschikt belang zijn ten aanzien van een gezond en leefbaar milieu in Vught en Helvoirt. Dat een bovengrondse oplossing voor een lokale verkeersafwikkeling niet tot de mogelijkheden behoort, kan gerust worden weerlegd gelet op talloze reeds gerealiseerde en goed functionerende oplossingen zoals bijvoorbeeld hier in de buurt bij Rosmalen al het geval is.

Lang niet al de extra-genoemde posten van de VKA+ variant zijn overigens vergelijkbaar. De boortunnel-optie vergt bv. aanmerkelijk minder grondverzet en behoeft geen bewerkelijk en onderhoudsintensief talud. Een bijkomend voordeel is dat, wellicht niet alle, doch vele honderden bomen gespaard kunnen blijven. Voor het ‘houthakkersdorp’ Vught een argument temeer om van dit kwalijke imago af te komen.

Het zou goed zijn als een gezond, veilig en leefbaar milieu, zonder verkeersinfarcten binnen de bebouwde kom mag prefereren boven het krampachtig vasthouden aan een – veel duurder – plan, dat daar nauwelijks aandacht aan besteedt. Veel inwoners en vooral ook aanwonenden zijn het daar immers over eens. Het verkiezingsresultaat alléén al brengt dit in beeld.

Frank Donders
Vught

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …