Mijn bewindvoerder; mijn redder!

Vanuit de media hoor ik regelmatig negatieve berichten omtrent bewindvoerders. Juist daarom wil ik hierbij ook de positieve kant beschrijven. Ik heb namelijk beide ervaringen.

Door een samenloop van omstandigheden ben ik in 2014 onder bewind gesteld voor de duur van zeven jaar, omdat mijn omvangrijke schuld onmogelijk af te lossen leek. Maar na 5 jaar bewind bleek mijn totale schuld juist met ruim 10% te zijn toegenomen!
Dankzij een bestuurslid van Vincentius Vereniging Vught heeft hun vrijwilliger/schuldhulpverlener, de heer Ad van Alebeek uit Sint-Michielsgestel, zich bereid verklaard om – op persoonlijke titel – voor mij het bewind over te nemen van het dienstdoende bewindvoerderskantoor. De heer Van Alebeek heeft ervoor gezorgd dat ik eind 2023 helemaal schuldenvrij was!

Hierdoor heb ik regelmatig grote vraagtekens gezet bij de deskundigheid en betrokkenheid van mijn eerste bewindvoerder. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Wat een enorme verschillen: in de eerste 5 jaar werd mijn schuld alsmaar groter en na de tweede 5 jaar was die teruggebracht tot 0 euro netto. Hoe kan zoiets?

Dit ging uiteraard niet vanzelf: na overleg met de gemeente Vught heb ik een verzoek tot wijziging van bewindvoerder aangevraagd bij de Rechtbank en dat is in 2019 ingewilligd. Tijdens de zitting gaf de rechter wel aan dat dit een heel zware casus was en misschien wel een onmogelijke opdracht. Maar mijn nieuwe bewindvoerder Ad van Alebeek heeft alle schuldeisers opnieuw benaderd en met hen regelingen getroffen die uiteindelijk tot het gewenste resultaat hebben geleid. Hij gaf wel aan dat dit niet zonder slag of stoot was gegaan en daarom ook bij de Rechtbank verlenging van mijn bewind had aangevraagd tot 2023. Maar door zijn doortastend optreden en onverzettelijkheid is hij als verbindende factor voor mij wel als winnaar uit de bus gekomen.

Ondanks het feit dat hij al met pensioen was en daarnaast thuis mantelzorger is voor zijn vrouw, heeft hij mij uit de problemen gebracht! Bovendien heeft hij alle details in dit proces bij mij gemeld en schriftelijk vastgelegd, zodat ik overal van op de hoogte was. Per 31 december 2023 ben ik helemaal onder het bewind uit. Ik ben nu weer een gelukkig mens en kan een nieuw leven op gaan bouwen! Wel heb ik aan de heer Van Alebeek gevraagd of hij mij nog minimaal 1 jaar op afstand bij wil staan tot aan mijn verantwoorde zelfredzaamheid, want ik wil nooit meer in de financiële problemen komen. Ook daar heeft hij mee ingestemd, ondanks het feit dat hij afgelopen december na 10 jaar al officieel gestopt is bij Vincentius Vereniging Vught.

Ik weet dat hij sinds 2014 actief is als schuldhulpverlener bij Vincentius Vereniging Vught, en vanuit die functie ruim 40 personen c.q. huishoudens heeft geholpen. Ik heb gesproken met de meeste mensen die hij tot nu toe heeft geholpen, en die zijn allemaal zeer gelukkig met zijn inbreng en manier van werken en hij heeft bij iedereen het financiële plaatje weer op de rit gekregen. Daarnaast hoor ik van verschillende mensen, dat hij op persoonlijke titel ook nog steeds zorg draagt voor een tiental personen c.q. huishoudens in Vught, want die redden het zelf niet zonder zijn belangeloze hulp. Zelfs de laatste wens van een overleden kennis van mij heeft hij afgelopen maand nog vervuld door voor haar zoon een eigen onderkomen te verzorgen.

Langs deze weg spreek ik nogmaals een woord van dank uit aan Vincentius Vereniging Vught voor het vinden van de juiste man voor het oplossen van mijn problemen. Hij was en is de man met het hart op de juiste plaats en voor mij een geschenk uit de hemel.

R.W.C. Lubbinge

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …