Mastodont van 16 meter hoog aan het Marktveld

‘Eindelijk gaat er wat gebeuren met de oude Marktveldpassage’, zullen veel Vughtenaren denken. Bijna niemand heeft in de gaten dat de plannen voor de nieuwbouw flink zijn veranderd. Aan de kant van het gezellige plein staat sinds kort een gebouw van 15,78 meter hoog gepland. Deze mastodont werpt straks zijn schaduw over beschermd dorpsgezicht, en over de plek waar het voor velen goed toeven is, vooral als de terrassen opengaan. ‘De Mèrt’ waar we genieten van de eerste voorjaarszon, een mooie zomeravond, stralende herfstmiddag en een strakblauwe winterdag.

De geplande nieuwbouw wordt zo’n vijf meter hoger dan het hoogste gebouw aan het Marktveld, appartementencomplex Chatelijne, dat 11 meter de lucht in steekt. Een planologische fout die voorlopig niet hersteld zal worden. Het is niet vreemd dat bijna niemand doorheeft hoe ingrijpend het bestemmingsplan (12 afwijkingen m.b.t. het te bouwen complex aan de zijde van het Marktveld) veranderd is. Er wordt niet of nauwelijks over gecommuniceerd. Veel mooie afbeeldingen van de nieuwbouw zijn verspreid, maar geen plaatjes van de gevel aan het Marktveld in relatie tot de omgeving. Op de plattegronden in de Ruimtelijke Onderbouwing staan hoogtes van 9 en 12,5 meter, waar de ontwikkelaar Green/Bouwaccent zo’n zestien meter de lucht in wil en mag van B&W. In het gemeentehuis staat weliswaar een maquette tentoongesteld, alleen … op die maquette is de nieuwbouw ongeveer even hoog als Chatelijne. Dat klopt niet.

Een oplettende ‘Marktvelder’, Jan-Willem van Eijndhoven, signaleerde de ingrijpende wijziging van hoogte en sprak er met zijn buren over. Inmiddels hebben twee groepen bewoners van het Marktveld een bezwaarschrift ingediend tegen de hoogte van het Centrumplan Oost (CPO) aan Marktveldzijde. In de Ruimtelijke Onderbouwing geeft de ontwikkelaar, Green/Bouwaccent, volmondig toe dat het nu geldende (vigerende) bestemmingsplan op tal van punten wordt overschreden, waaronder op hoogte. Volgens het bestemmingsplan mag, vanwege de kleinschalige bebouwing aan het Marktveld en Ploegveld, niet hoger dan 9 meter en op plekken maximaal 12,5 m gebouwd worden. Toch heeft het college van B&W al een omgevingsvergunning afgegeven. Hiervoor is gebruikgemaakt van een juridische constructie, de zogenoemde kruimelgevallenregeling, waardoor de gemeenteraad buiten spel komt te staan. Doel is om sneller te kunnen bouwen, zonder allerlei ‘lastige’ vragen en procedures. Tegen de beslissing van B&W is wel bezwaar mogelijk en dat hebben bewoners van het plein dus aangetekend. B&W beroept zich erop dat de nieuwbouw op een kleiner bouwvlak, verder verwijderd van Chatelijne en Ploegveld, gebouwd zal worden. Echter, in de toekomst zal ook de rest van het bouwvlak bebouwd mogen worden, dat staat dan immers in het bestemmingsplan.

Kortom, nu een mastodont die zijn schaduw over het Marktveld werpt en straks eventueel nog eentje ernaast. Dan kan aan de overkant het gebouw van de Rabobank eveneens vervangen worden door een flat met schuine daken en is er weinig over van het dorpsgezicht. Het is zoals de Engelsen zeggen een camels’ nose, het grote lijf van de kameel volgt vanzelf zijn snoet. Oftewel, een planologische fouten-tsunami. Anita Koolen vertelt dat zij haar appartement in Chatelijne in 2017 kocht. Toen was er een uitgewerkt plan voor de Marktveldpassage met een hoogte in overeenstemming met de rest van de bebouwing aan het Marktveld. Vóór de koop checkte ze nog de toegestane hoogtes in het bestemmingsplan: 9 meter en 12,5 meter op punten. Nu enkele jaren later krijgen zij en haar mede-bewoners een muur van bijna 16 meter voor hun neus die veel zon, licht, uitzicht en privacy zal wegnemen. “Hoe is de gemeente hierdoor nog geloofwaardig voor zijn burgers?” vraagt Anita zich af. “Wat is de waarde dan nog van een bestemmingsplan?” Maar, niet alleen de directe buren, heel Vught krijgt te maken met de gevolgen van een massief pand aan het Marktveld. Iedereen gebruikt het plein. Ook Henk Smeets, historicus en voorzitter van het Vughts Museum maakt zich zorgen over de hoogbouw die uit de toon valt met het omliggende beschermd dorpsgezicht. Het Marktveld is het oude centrum van Vught waar Rijks- en Gemeentemonumenten staan. “Waarom wordt er niet, net als bij het Vughtse Hart, afgebouwd naar dorpse hoogte om zo een mooie aansluiting te maken met het historisch centrum?”

De meeste Vughtenaren zullen blij zijn dat de oude Marktveldpassage vervangen wordt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het er beter van wordt. Tegen de nieuwbouw kijken we nog zo’n honderd jaar aan. Bovendien biedt dit plan, als het doorgaat, de mogelijkheid om op dezelfde grote schaal door te metselen. Behalve de genoemde bezwaarschriften (een van bewoners van Chatelijne en een door andere Marktvelders) gaan er ook brieven naar de fracties in de gemeenteraad met de oproep om B&W aan te spreken over de gang van zaken en het plan aan te passen. Op 18 november zijn er verkiezingen, Vught kan stemmen voor een college dat daadwerkelijk praat met en luistert naar bewoners.

Caro Sicking

Afbeelding uit de Ruimtelijke Onderbouwing: links gevel aan het Marktveld. De geel-oranje vlakken geven de overschrijding aan van de hoogtes die zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Meer dan een verdubbeling.

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …