Laatste stap voor Den Hoek

U zult het misschien wel in de krant hebben zien staan: “Vughtse gemeenteraad gaat akkoord met een plan voor Den Hoek.” Een belangrijke stap, omdat hiermee de laatste hand wordt gelegd aan Den Hoek in Helvoirt waarover al sinds 1995 gesproken wordt. Omdat het plan onder de nieuwe gemeente nogal in een stroomversnelling is geraakt, leek het mij goed om kort stil te staan bij wat er nu precies gaat gebeuren in Den Hoek.

Het plan
In Den Hoek worden straks 8 sociale huurwoningen, 12 betaalbare woningen (tot 250.000 euro), 35 middeldure woningen (tot 400.000 euro) en 23 dure woningen gebouwd. Deze verdeling is de uitkomst van een nogal moeilijke puzzel. Een aantal dingen stond namelijk al een lange tijd vast. En daar kon de wethouder verder niets aan veranderen zonder jaren vertraging op te lopen met het plan. Die moeilijke puzzel zag er ongeveer zo uit: Allereerst was via het bestemmingsplan al jaren geleden geregeld dat er maximaal 185 woningen in heel Den Hoek kunnen worden gebouwd. Omdat er in fase 1 en 2 reeds meer woningen waren gebouwd dan gepland was, is er in dit plan (fase 3 en 4) nog maar ruimte voor 78 woningen. Daarnaast stond de grondprijs al vast. De gemeente kon er dus niet voor kiezen om de grond tegen een andere prijs te verkopen. Het aanleggen van de wegen, kabels en leidingen was al gedaan door de oude gemeente Haaren. Dit bepaalt voor een groot gedeelte waar er gebouwd kan worden. Tenslotte had de gemeente Haaren al harde toezeggingen gedaan aan drie ontwikkelaars, de zogenoemde bouwclaimhouders, dat zij allemaal een aantal kavels van Den Hoek mochten ontwikkelen. In de verdeling van wie waar mag bouwen moesten deze claims dus worden meegenomen.
Al met al mochten er nog 78 huizen worden gebouwd op een te groot stuk grond. Daarmee werden de kavels automatisch groter, en met een vaststaande grondprijs, dus ook duurder. Dat de gemeente Vught binnen dit alles ruimte heeft gevonden voor 8 sociale huurwoningen, 12 goedkope koopwoningen en 35 middeldure woningen is wat ons betreft dus een goede uitkomst binnen de bijzonder lastige kaders die er lagen.

CPO’s
Een groot discussiepunt was de ruimte in het plan voor collectief particulier opdrachtgeverschapsinitiatieven (CPO). In een CPO kan een groep particulieren gezamenlijk een aantal woningen bouwen. In het huidige plan is er ruimte voor ongeveer 8 CPO-woningen. Voor Den Hoek hebben CPO-initiatieven een bijzondere plek. Hier is in fase 1 en 2 namelijk veel mee gewerkt en daarmee heeft Helvoirt goede ervaringen. De oude gemeente Haaren had echter niet dezelfde harde toezeggingen aan CPO-initiatieven willen doen zoals ze aan de bouwclaimhouders hebben gedaan. Daarmee was ruimte voor CPO’s niet gegarandeerd. Vught heeft ze toch ruimte weten te geven. Vanwege de goede ervaringen met CPO’s in het verleden steunden wij de motie van het CDA die de wethouder vroeg om te kijken of er ruimte was voor ongeveer 15 CPO-woningen. Wethouder Vos gaf over deze motie aan dat zij deze kon uitvoeren. Dat zij de motie kan uitvoeren is belangrijk, omdat het anders trekken aan een dood paard is. Helaas werd de motie niet aangenomen, doordat VVD, D66 en Gemeentebelangen tegenstemden. Gemeentebelangen trok op het laatste moment zijn steun voor een motie in. Volgens hen was de motie niet krachtig genoeg. Het probleem met die houding is alleen dat we nu dus geen extra ruimte voor CPO-initiatieven hebben gekregen en we dus weer terug zijn bij de 8 initiële woningen. Gelukkig heeft wethouder Vos wel de toezegging gedaan dat ze gaat kijken of er meer kavels voor het CPO vrijgemaakt kunnen worden.

Toekomst
Voor Den Hoek rest nu de uitvoering van het plan. Dat houdt in dat er gezocht wordt naar ontwikkelaars die huizen willen bouwen op de betaalbare en middeldure kavels. Eén groot voordeel van de rigide kaders die hierboven behandeld zijn, is dat de gemeente ontwikkelaars kan uitkiezen op basis van de kwaliteit van het plan. Voor Den Hoek hebben we daarom vastgesteld dat we kiezen voor ontwikkelaars met het meest duurzame ontwerp binnen wat mogelijk is binnen de goedkope en middeldure prijscategorie. Met steun van D66 en VVD kregen we de toezegging van wethouder Vos dat dezelfde gunningscriteria zullen gelden bij de keuze voor de CPO-initiatieven. Al met al dus een mooi, duurzaam en betaalbaar resultaat voor Den Hoek en daar zijn wij erg blij mee.

Nino de Lange, PvdA-GroenLinks

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …