Laat Vughtse gemeenteraad nu de ware Verbinder zijn

Graag wil ik een positief geluid afgeven tegenover al die negatieve publiciteit over de N65 die de afgelopen weken in de media is verschenen. Vanaf 2007 is er gewerkt aan plannen voor verbetering van de leefbaarheid, vergroting van de veiligheid en verkleining van de barrière tussen de beide delen van Vught. Dit langdurige traject werd gekenmerkt door vele unanieme besluiten van achtereenvolgende gemeenteraden én door inspraak van de Vughtse burgers. Bemoeienissen van de raden en inspanningen van burgers hebben uiteindelijk geleid tot een goed compromis vervat in het huidige bestemmingsplan N65. Is dit nu het beste plan? Nee, zeker niet. Het had beter gekund. Maar het is realistisch om te veronderstellen dat een plan dat aan alle wensen tegemoetkomt, praktisch en ook financieel onhaalbaar is. Laten we niet naïef zijn. Als er wordt besloten om het huidige plan opnieuw ter discussie te stellen, dan blijven de inwoners van Vught en vooral de direct omwonenden nog langer in onzekerheid. En dat niet alleen! Het zou dan zo maar kunnen dat van uitstel afstel komt en Vught én zijn inwoners straks zitten opgescheept met meters hoge geluidschermen met een nog grotere en onwenselijke barrière tussen Vught-Noord en Vught-Zuid. Ben ik naïef? Beslist niet. Ik voel mij een realist die ook heel goed weet hoe de ‘hazen van de rijksoverheid’ in Den Haag lopen. Ook daarom acht ik dit plan het maximaal haalbare. Ik hoop dat de gemeenteraad zich op 14 mei de ware ‘verbinder’ toont en dit bestemmingsplan N65 vaststelt.

Joop Blenkers

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …