Laat de Baarzen een mooie woonwijk blijven!

Met 5 supermarkten wordt ons dorp Vught al heel goed bediend. De Lidl in Vught-Zuid heeft een functie voor de buurt. De gemeenteraad van Vught is niet verplicht om mee te werken aan de plannen voor verplaatsing én uitbreiding van deze supermarktketen. Verplaatsing mét een forse uitbreiding van de supermarkt pal naast basisschool De Lichtstraat trekt verkeer aan van buiten de wijk en buiten Vught. En dat leidt tot verkeers- en parkeeroverlast in woonwijk De Baarzen. Om maar niet te spreken over het vrachtverkeer voor het lossen. De uitbreiding van deze supermarktketen zit niet in de foodsector, maar in de non-foodsector. Dat aanbod is ook elders in Vughtse winkels te koop. Houd woonwijk De Baarzen veilig voor de schoolgaande kinderen! Kies ervoor om de Lidl een buurtwinkel te laten blijven, op de huidige locatie. Daar is genoeg ruimte om de dienstverlening te optimaliseren. Stem niet in met de gebiedsvisie van het college van B&W als kader voor de verdere ontwikkeling van het plangebied.

Jan en Jeanne Heessels

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …